Tlač

DISTRIBUTÉRI CESTY SA ZÚČASTNILI FESTIVALU NÁDEJE V HATALOVE

V sobotu, 22. júla, sa distributéri mesačníka Cesta zo Sociálneho centra v Humennom zúčastnili gospelového Festivalu nádeje. 4. ročník festivalu sa konal v Hatalovej (okres Michalovce) a bol naplnený bohatým programom, ktorou súčasťou boli aj samotní distributéri.

Distributéri pouličného mesačníka Cesta spolu so zamestnankyňou Gréckokatolíckej charity Prešov predstavili všetkým prítomným samotný časopis aj služby poskytujúce v meste Humenné. V krátkosti oboznámili o činnosti v dennom stacionári Dom sv. Júdu Tadeáša a Sociálnom centre v Humennom a nový dizajn mesačníka Cesta. Poukázali na to, že nový časopis pôsobí prevenčne (v na stránkach nájdete svedectvá ľudí, odborné články aj rôzne nové rubriky) ako aj evanjelizačne (duchovné slovo a katechézy). Oproti starému časopisu je v krajšom farebnom šate, väčšom formáte a zmenila sa aj cena 1,40 €, pričom polovica je venovaná priamo distributérovi časopisu.

„Časopis predávam už 4 rok, baví ma to, ľudia mi pomáhajú, že si odo mňa kúpia časopis. Som invalidná dôchodkyňa s nízkym invalidným dôchodkom. Žijem s manželom, ktorý je tiež invalidný dôchodca. Žili sme v chatrči, ale vďaka charite, ktorá nám pomohla ako aj predaju časopisu cesta sme sa presťahovali do sociálneho bytu a zariadili ho. Za zarobené peniaze by som si chcela kúpiť drevo na zimu a podporiť vnúčatá,“ podelila sa s nami distributérka Mária.

Čas strávený na festivale využili distributéri na duchovnú obnovu prostredníctvom svätej liturgie s otcom Mariánom Kuffom, povzbudenie a hudobné pohladenie duše so skupinami ako napríklad S2G BAND, Tretí deň, Joel a mnohé iné. V mene Sociálneho centra Humenné ďakujeme za vrelé prijatie na festivale organizátorom, občianskemu združeniu AGATANGEL a obci Hatalov, ktorý celý tento festival zorganizovali a už tešíme sa na budúci ročník.

Fotogaléria