Aktuality

Čo máme nové?

Marcová zbierka kníh pre deti a mládež

pridal: charita | dátum: 8. apríla 2024 | kategória: Ďakujeme

V mesiaci marec sme prostredníctvom Sociálneho centra Prešov usporiadali zbierku detských kníh. Do zbierky sa zapojili aj dve oslovené prešovské základné školy spolu s jednou strednou školou.

Podarilo sa nám získať 60 kníh pre detského čitateľa, ktoré prerozdelíme medzi sociálne slabšie rodiny a do komunitných centier.

Ďakujeme týmto zapojeným prešovským školám: Základná škola Prostějovská 38, Základná škola Šmeralova 25, Spojená škola Masarykova 24.