Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka na charitu v chrámoch

pridal: charita | dátum: 12. februára 2024 | kategória: GKCH

Už túto nedeľu (18. februára 2024) prebehne vo všetkých chrámoch na Slovensku zbierka venovaná potrebám Charity. Gréckokatolíckej charite Prešov sú venované výnosy z farností Prešovskej archieparchie.

Podporte charitné dielo

FINANČNÝM DAROM V CHRÁME POČAS PRVEJ PÔSTNEJ NEDELE

 

NA ÚČET: SK17 0200 0000 0046 5312 4658, VARIABILNÝ SYMBOL: 6622

Zbierka na charitu je realizovaná formou verejnej zbierky s názvom „Pomoc núdznym GKCH Prešov 2024“. Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach je „Pomoc núdznym GKCH Prešov 2024“ oficiálne registrovanou verejnou zbierkou Gréckokatolíckej charity Prešov pod registrovaným číslom 000-2023-046622.

POMOCOU QR KÓDU PRI PRIHLÁSENÍ DO MOBIL BANKINGU

 

 

 

 

 

PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU DARUJME.SK

 

ĎAKUJEME!

 

Ako použijeme výnos z jarnej zbierky?

Charitná činnosť je financovaná z rôznych dotácií, grantov a príspevkov, ktoré však nikdy nepokryjú celé náklady z poskytovania sociálnych služieb.

Výnos z jarnej zbierky 2024 chceme použiť najmä na dofinancovanie týchto aktivít a účelov:

  • konkrétna pomoc núdznym jednotlivcom a rodinám na riešenie existenčných problémov;
  • dofinancovanie prevádzkových nákladov sociálnych a zdravotníckych služieb;
  • dofinancovanie činnosti farských charít a nákladov na koordinátora farských charít v Prešovskej archieparchii;
  • uhradenie časti nákladov na vydávanie pouličného charitného časopisu Cesta;
  • náklady spojené s projektovými dokumentáciami na stavebné účely – rekonštrukčné a stavebné práce v rámci zariadení GKCH (napr. Dom sv. Jána Milostivého – útulok v Prešove, Dom sv. Anny v Starej Ľubovni a pod.).

 

Vyhodnotenie minuloročnej Jarnej zbierky na charitu

Výnosy Jarnej zbierky na charitu v roku 2023 v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu 28 634 €. Suma zahŕňa aj výnos z online zbierky a príspevky od individuálnych darcov.

Účely použitia zbierky:

  • dofinancovanie prevádzkových nákladov sociálnych a zdravotníckych služieb;
  • uhradenie časti nákladov na vydávanie pouličného charitného časopisu Cesta;
  • financovanie rekonštrukčných prác v Nízkoprahovom dennom centre Prešov za účelom zvýšenia komfortu a kvality poskytovanej služby;
  • náklady spojené s vybavením Charitného vzdelávacieho centra v Prešove;
  • úhrada časti nákladov na odborné vzdelávanie a duchovnú formáciu zamestnancov GKCH.

 

Cítime obrovskú vďačnosť voči všetkým podporovateľom za ich otvorené a vnímavé srdcia pre potreby tých najzraniteľnejších.