Sociálne služby

zariadenie s kombinovanými službami zastrešujúce viaceré sociálne a zdravotnícke služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením

sociálne služby krízovej intervencie

sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí v meste Humenné a jeho okolí

špecializované sociálne poradenstvo