Kontakt

To sme my

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2
080 01 Prešov

IČO: 35514388
DIČ: 2020547452
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK18 7500 0000 0040 0842 5976
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 051 7723 970, 0904 738 357

Email: gkcharita@gkcharita-po.sk

RIADITEĽ GKCH

PhDr. Peter Valiček
peter.valicek@gkcharita-po.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA

Ing. Eduard Malatinec
eduard.malatinec@gkcharita-po.sk
0910 842 032

SEKRETARIÁT

Bc. Annamária Gnipová
gkcharita@gkcharita-po.sk
0904 738 357

MANAŽÉRKA VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU

Mgr. Veronika Futejová
futejova@gkcharita-po.sk
0910 840 599

Oddelenie sociálnych služieb a projektov:

Koordinátorka sociálnych služieb: Mgr. Ivana Strelcová, strelcova@gkcharita-po.sk, 0903 982 672
Metodička sociálnych služieb: Mgr. Silvia Kerčáková, silvia.kercakova@gkcharita-po.sk, 0904 738 514
Manažérka projektov: Mgr. Alena Mitaľová, alena.mitalova@gkcharita-po.sk, 0910 842 617
Koordinátorka farských charít a projektu OBEŤ: Ing. Mária Rajňáková, rajnakova@gkcharita-po.sk, 0910 842 034

Ekonomicko-personálne oddelenie:

Finančná ekonómka, účtovníčka: Valéria Rabatinová, rabatinova@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Projektová ekonómka, účtovníčka: Ing. Anna Kuchtová, anna.kuchtova@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Ekonómka práce a miezd, personalistka: Mgr. Helena Kaššayová, kassayova@gkcharita-po.sk, 0910 852 039

Kontakty jednotlivých služieb a zariadení

Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
domsvanny@gkcharita-po.sk
052 23 88 304
Bc. Monika Markovičová – vedúca

Dom svätého Simeona, Sačurov

Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov
domsvsimeona@gkcharita-po.sk
057 44 32 195
Mgr. Silvia Madarová – vedúca

Dom svätého Júda Tadeáša, Humenné
Sociálne centrum Humenné
Sklad solidarity Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk
057 77 56 993
Mgr. Danka Pavlíková – vedúca

Dom svätej Faustíny, Svidník
Sociálne centrum Svidník

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk
054 75 24 093
PhDr. Helena Paňková – vedúca

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Prešov

Hlavná 4/A, 080 01 Prešov
ados.presov@gkcharita-po.sk
0910 842 595
Mgr. Zuzana Straková – odborný zástupca

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Snina

Budovateľská 9,0 069 01 Snina
ados.snina@gkcharita-po.sk
0904 738 534
Bc. Helena Halaganová – vedúca

Nízkoprahové denné centrum, Prešov
Sociálne centrum Prešov

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
ndc.presov@gkcharita-po.sk
051 77 23 752
Rudolf Bača – vedúci

Útulok Archa
Nocľaháreň Effeta

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
utulok@gkcharita-po.sk
051 77 21 697
Rudolf Bača – vedúci

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Jarková 79, 080 01 Prešov
domovnadeje@gkcharita-po.sk
0904 738 513, 051 77 23 709
Ing. Branislav Božek – vedúci

Klub KAHAN

Jarková 79, 080 01 Prešov
klubkahan@gkcharita-po.sk
051 77 23 709
Marek Barabas – predseda

Redakcia mesačníka Cesta

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
051 75 81 138
Mgr. Denisa Považanová – šéfredaktorka

Autoumyváreň a Pneuservis Domov nádeje

Jarková 79, 080 01 Prešov
autoumyváreň: 0903 982 035
pneuservis: 0910 842 556