Kontakt

To sme my

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2
080 01 Prešov

IČO: 35514388
DIČ: 2020547452
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK18 7500 0000 0040 0842 5976
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 051 7723 970, 0904 738 357

Email: gkcharita@gkcharita-po.sk

 

RIADITEĽ GKCH

PhDr. Peter Valiček
peter.valicek@gkcharita-po.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA

Ing. Eduard Malatinec
eduard.malatinec@gkcharita-po.sk
0910 842 032

SEKRETARIÁT

Mgr. Ivana Strelcová
gkcharita@gkcharita-po.sk
0904 738 357

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Ing. Mária Rajňáková
rajnakova@gkcharita-po.sk
0910 842 034

KOMUNIKÁCIA A PR

Mgr. Silvia Hrabčáková
hrabcakova@gkcharita-po.sk
0910 842 599

Ekonomické, personálne a projektové oddelenie

Finančná ekonómka, účtovníčka: Valéria Rabatinová, rabatinová@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Projektová ekonómka, účtovníčka: Ing. Anna Kuchtová, anna.kuchtova@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Ekonómka práce a miezd, personalistka: Mgr. Helena Kaššayová, 0910 852 039

Metodička sociálnych vecí: Mgr. Silvia Kerčáková, silvia.kercakova@gkcharita-po.sk
Projektová manažérka: Mgr. Alena Mitaľová, alena.mitalova@gkcharita-po.sk

Kontakty jednotlivých služieb a zariadení

Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
domsvanny@gkcharita-po.sk
052 23 88 304
Bc. Monika Markovičová – vedúca

Dom svätého Simeona, Sačurov

Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov
domsvsimeona@gkcharita-po.sk
057 44 32 195
Mgr. Silvia Madarová – vedúca

Dom svätého Júda Tadeáša, Humenné
Sociálne centrum Humenné
Sklad solidarity Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk
057 77 56 993
Mgr. Danka Pavlíková – vedúca

Dom svätej Faustíny, Svidník
Sociálne centrum Svidník

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk
054 75 24 093
PhDr. Helena Paňková – vedúca

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Prešov

Hlavná 2, 080 01 Prešov
ados.presov@gkcharita-po.sk
0904 738 532
PhDr. Dagmar Chanáthová – vedúca

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Snina

Budovateľská 9,0 069 01 Snina
ados.snina@gkcharita-po.sk
0904 738 534
Bc. Helena Halaganová – vedúca

Nízkoprahové denné centrum, Prešov
Sociálne centrum Prešov

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
ndc.presov@gkcharita-po.sk
051 77 23 752
Rudolf Bača – vedúci

Útulok Archa
Nocľaháreň Effeta
Dom Charitas

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
utulok@gkcharita-po.sk
051 77 21 697
Rudolf Bača – vedúci

Resocializačné stredisko Domov nádeje, Prešov

Jarková 79, 080 01 Prešov
domovnadeje@gkcharita-po.sk
051 77 23 709
Ing. Branislav Božek – vedúci

Klub KAHAN

Jarková 79, 080 01 Prešov
klubkahan@gkcharita-po.sk
051 77 23 709
Marek Barabas – predseda

Redakcia mesačníka Cesta

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
051 75 81 138
Mgr. Denisa Považanová – šéfredaktorka