Kontakt

To sme my

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2
080 01 Prešov

IČO: 35514388
DIČ: 2020547452
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK18 7500 0000 0040 0842 5976
BIC: CEKOSKBX

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 051 7723 970, 0904 738 357

Email: gkcharita@gkcharita-po.sk

RIADITEĽ GKCH

PhDr. Peter Valiček
riaditel@gkcharita-po.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA GKCH

Ing. Eduard Malatinec
zastupca@gkcharita-po.sk
0910 842 032

ODDELENIE SEKRETARIÁTU A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU

Manažérka sekretariátu: Mgr. Lenka Ménová, gkcharita@gkcharita-po.sk, 0904 738 357

Manažérka vzťahov s verejnosťou: Mgr. Veronika Futejová, verejnost@gkcharita-po.sk, 0910 842 599

Oddelenie sociálnych zariadení a projektov:

Koordinátorka sociálnych služieb: Mgr. Michaela Haňaková, koordinatorss@gkcharita-po.sk, 0903 982 672
Metodička sociálnych služieb: Mgr. Silvia Kerčáková, metodik@gkcharita-po.sk, 0904 738 514
Projektová manažérka: Mgr. Alena Mitaľová, MBA projekty@gkcharita-po.sk, 0910 842 617

Projektová manažérka: Bc. Júlia Novotná, projektovymanazer@gkcharita-po.sk, 0910 842 034

Oddelenie farských charít a dobrovoľníctva:

Koordinátorka farských charít a dobrovoľníctva: dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk, 0910 852 336

Oddelenie personálno-ekonomické:

Finančná ekonómka: Ing. Michaela Lešková, ekonom@gkcharita-po.sk, 0909 250 627
Všeobecná ekonómka:
Ing. Anna Kuchtová, ekonom@gkcharita-po.sk, 0904 738 535
Všeobecná účtovníčka:
Darina Mašlejová, uctarencdr@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Účtovníčka:
Mgr. Radoslava Ivanová, uctaren@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Ekonómka práce a miezd, personalistka: Mgr. Helena Kaššayová, personalista@gkcharita-po.sk, 0910 842 257

Oddelenie technicko-prevádzkové:

Koordinátor materiálnej a potravinovej pomoci: Ing. Erik Hartmann, materialna.pomoc@gkcharita-po.sk, 0909 250 620

V prípade organizovania zbierok pre potreby charity vopred kontaktujte koordinátora materiálnej pomoci. 

Centrum podpory Prešov (CP PO):

Koordinátor CP PO: Mgr. Štefan Pacák, MBA pacak@gkcharita-po.sk, 0909 250 622

Tlmočník CP PO: Bc. Eduard Tyrpak, centrum.podporypo@gkcharita-po.sk, 0909 250 626

Koordinátorka integračných aktivít: Mgr. Natália Peštová, pestova@gkcharita-po.sk, 0909 250 625

Centrum podpory Bardejov:

Zodpovedná za centrum podpory: Galina Halčíková, centrum.podporybj@gkcharita-po.sk, 0909 250 629

Kontakty jednotlivých služieb a zariadení

Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
domsvanny@gkcharita-po.sk
052 23 88 304, 0904 738 533
Mgr. Monika Markovičová – vedúca

Dom svätého Júdu Tadeáša, Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk
0910 852 036
Mgr. Martina Piteľová – vedúca

Sociálne centrum Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
sc.humenne@gkcharita-po.sk
0909 250 623, 057 77 56 993
Mgr. Katarína Pokšajová, Mgr. Lenka Dušaková, Mgr. Martina Piteľová – sociálne poradkyne

Sociálne centrum Bardejov

Slovenská 5, 085 01 Bardejov
sc.bardejov@gkcharita-po.sk
0909 250 628
Mgr. Iveta Gmitterová, Mgr. Vladimíra Rohaľová – sociálne poradkyne

Sociálne centrum Prešov

Jarková 79, 080 01 Prešov
sc.presov@gkcharita-po.sk
0904 738 515
Mgr. Jarmila Perecárová, Mgr. Ivana Grochoľová – sociálne poradkyne

Sociálne centrum Snina

Komenského 3192, 069 01 Snina
sc.snina@gkcharita-po.sk
0909 250 517
Mgr. Lucia Zarembová, Mgr. Mária Kohutová – sociálne poradkyne

Sociálne centrum Svidník

Centrálna 849, 089 01 Svidník
sc.svidnik@gkcharita-po.sk
0901 909 181
Mgr. Slavomíra Cahajlová, Mgr. Anna Šmajdová – sociálne poradkyne

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Prešov

Jarková 79, 080 01 Prešov
ados.presov@gkcharita-po.sk
0910 842 595
Mgr. Zuzana Straková – odborná zástupkyňa ADOS a sestra manažérka

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Snina

Komenského 3192, 069 01 Snina
ados.snina@gkcharita-po.sk
0904 738 534, 0903 982 868

Dom sv. Jána Milostivého – nízkoprahové denné centrum
Dom sv. Jána Milostivého – nocľaháreň

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
ndc.presov@gkcharita-po.sk
Mgr. Ľubomír Vozňak – vedúci: 0910 852 033
Ing. Mgr. Martina Podhájecká – zástupkyňa vedúceho: 051 77 23 752, zastupcadsjm@gkcharita-po.sk

Dom sv. Jána Milostivého – útulok

Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
domsvjanamilostiveho@gkcharita-po.sk
051 77 21 697 (stála služba, dostupné nonstop), 0910 852 033 (v pracovné dni od 8:00 do 16:30 hod.)
Mgr. Ľubomír Vozňak – vedúci

Dom svätej Faustíny – centrum pre deti a rodiny, Svidník

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk
054 75 24 093, 0910 842 544
PhDr. Helena Paňková – vedúca

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Jarková 79, 080 01 Prešov
domovnadeje@gkcharita-po.sk
051 77 23 709, 0904 738 513
Ing. Branislav Božek – vedúci

Klub KAHAN

Jarková 79, 080 01 Prešov
klubkahan@gkcharita-po.sk
0901 909 175
Pavol Benč – predseda

Redakcia mesačníka Cesta

Hlavná 2, 080 01 Prešov
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
0917 350 270
Mgr. Denisa Považanová – šéfredaktorka

Distribúcia mesačníka Cesta

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
distribucia.cesta@gkcharita-po.sk
0909 250 516
Ing. Ľubomír Firment – koordinátor distribúcie

Autoumyváreň a Pneuservis Domov nádeje

Jarková 79, 080 01 Prešov
autoumyváreň: 0903 982 035
pneuservis: 0910 842 556