Kontakt

To sme my

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2
080 01 Prešov

IČO: 35514388
DIČ: 2020547452
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK18 7500 0000 0040 0842 5976
BIC: CEKOSKBX

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: 051 7723 970, 0904 738 357

Email: gkcharita@gkcharita-po.sk

RIADITEĽ GKCH

PhDr. Peter Valiček
peter.valicek@gkcharita-po.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA GKCH

Ing. Eduard Malatinec
eduard.malatinec@gkcharita-po.sk
0910 842 032

ODDELENIE SEKRETARIÁTU A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU

Manažérka sekretariátu: Bc. Slavomíra Adzimová, gkcharita@gkcharita-po.sk, 0904 738 357

Manažérka vzťahov s verejnosťou: Mgr. Veronika Futejová, futejova@gkcharita-po.sk, 0910 842 599

Oddelenie sociálnych služieb a projektov:

Koordinátorka sociálnych služieb: Mgr. Ivana Strelcová, strelcova@gkcharita-po.sk, 0903 982 672
Metodička sociálnych služieb: Mgr. Silvia Kerčáková, silvia.kercakova@gkcharita-po.sk, 0904 738 514
Projektová manažérka: Mgr. Alena Mitaľová, alena.mitalova@gkcharita-po.sk, 0910 842 617

Oddelenie farských charít a projektu OBEŤ:

Koordinátorka farských charít a projektu OBEŤ: Ing. Mária Rajňáková, rajnakova@gkcharita-po.sk, 0910 842 034

Asistentka koord. FCH a projektu OBEŤ, koord. dobrovoľníkov: Bc. Annamária Gnipová, dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk, 0910 852 336

Oddelenie personálno-ekonomické:

Projektová ekonómka, účtovníčka: Ing. Anna Kuchtová, ekonom@gkcharita-po.sk, 0904 738 535
Všeobecná účtovníčka: Darina Mašlejová, uctaren@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Všeobecná účtovníčka:
Mgr. Jana Kočišová, PhD., uctaren@gkcharita-po.sk, 0910 852 039
Ekonómka práce a miezd, personalistka:
Mgr. Helena Kaššayová, kassayova@gkcharita-po.sk, 0910 842 257

Kontakty jednotlivých služieb a zariadení

Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa

Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
domsvanny@gkcharita-po.sk
052 23 88 304, 0904 738 533
Bc. Monika Markovičová – vedúca

Dom svätého Júda Tadeáša, Humenné
Sociálne centrum Humenné
Sklad solidarity Humenné

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné
domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk
057 77 56 993, 0910 852 036
Mgr. Danka Pavlíková – vedúca

Dom svätej Faustíny, Svidník

Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
domsvfaustiny@gkcharita-po.sk
054 75 24 093, 0910 842 544
PhDr. Helena Paňková – vedúca

Sociálne centrum Svidník

Centrálna 849, 089 01 Svidník
0901 909 181
Mgr. Slavomíra Cahajlová – sociálny poradca

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Prešov

Hlavná 4/A, 080 01 Prešov
ados.presov@gkcharita-po.sk
0910 842 595
Mgr. Zuzana Straková – odborná zástupkyňa ADOS a sestra manažérka

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Snina

Budovateľská 9, 069 01 Snina
ados.snina@gkcharita-po.sk
0904 738 534
Bc. Helena Halaganová – vedúca

Nízkoprahové denné centrum, Prešov
Sociálne centrum Prešov

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
ndc.presov@gkcharita-po.sk
051 77 23 752, 0904 738 361
Rudolf Bača – vedúci

Útulok Archa
Nocľaháreň Effeta

Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
utulok@gkcharita-po.sk
051 77 21 697, 0910 852 033
Bc. Ľubomír Vozňak – vedúci

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov

Jarková 79, 080 01 Prešov
domovnadeje@gkcharita-po.sk
051 77 23 709, 0904 738 513
Ing. Branislav Božek – vedúci

Klub KAHAN

Jarková 79, 080 01 Prešov
klubkahan@gkcharita-po.sk
0901 909 175
Pavol Benč – predseda

Redakcia mesačníka Cesta

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
051 75 81 138
Mgr. Denisa Považanová – šéfredaktorka

Autoumyváreň a Pneuservis Domov nádeje

Jarková 79, 080 01 Prešov
autoumyváreň: 0903 982 035
pneuservis: 0910 842 556