Projekty

Gréckokatolícka charita Prešov s cieľom skvalitňovať poskytované služby a zlepšovať životné podmienky klientov sa zapája do realizácie rôznych projektov. V priebehu nášho vývoja sme uspeli v získaní finančnej alebo materiálnej pomoci aj v týchto projektoch:

Aktuálne projekty:

ROK 2018

Oprava a údržba strechy, komínov v resocializačnom stredisku Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať komplexnú opravu strechy (náter) o ploche 320 m2, ktorá bola v havarijnom stave a údržbu komínov na objekte Domova nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79 v Prešove.

DARCA: Prešovský samosprávny kraj
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – október 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov

Nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík
Hlavným cieľom projektu bola kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 23 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa

Viac o projekte

Podpora edičnej činnosti
Hlavým cieľom činnosti je podpora edičnej činnosti redakcie pouličného časopisu Cesta.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka Cesta, Pod Táborom 33, Prešov

Viac o projekte

Cesta – pouličný mesačník, spoločný projekt charít na Slovensku
Hlavným cieľom projektu je podpora tlače pouličného časopisu Cesta a jeho distribúcia v rámci celého Slovenska.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka Cesta, Pod Táborom 33, Prešov

ROK 2017

Rekonštrukcia a modernizácia okien v budove pobytových služieb
Hlavným cieľom projektu bola kompletná výmena okien v budove sociálno-pobytových služieb. Projektom sme nadviazali na predchádzajúcu I. etapu rekonštrukcií. V tejto II. etape sme vymenili 27 okien, čím sa zabezpečila energetická úspora, zníženie hlučnosti a zvýšila sa životnosť a estetickosť budovy.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Pobytové sociálne služby, Pod Táborom 33, Prešov

Podpora periodickej tlače Cesta
Hlavným cieľom projektu bola zabezpečenie financovania tlače pouličného časopisu Cesta, ktorý pomáha ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pomáha v prevencii bezdomovectva a pozitívne vplýva na postoje verejnosti voči týmto ľuďom. Vďaka finančnej podpore môžeme naďalej touto formou pomáhať ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 4 200 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka cesta, Pod Táborom 33, Prešov

Podpora edičnej činnosti
Hlavným cieľom projektu bolo personálne zabezpečiť chod redakcie mesačníka Cesta. napriek poslaniu, ktoré so sebou predaj časopisu prináša, dlhodobo bojujeme so zabezpečením financovania edičnej činnosti. Vďaka dotácii sa nám podarilo zabezpečiť plynulý chod redakcie.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka cesta, Pod Táborom 33, Prešov.

Modernizácia nábytku
Hlavným cieľom projektu bola výmena nábytku v izbách klientov (stoly, stoličky a nočné stolíky) a v spoločenskej miestnosti/jedálni. Pôvodné vybavenie bolo zastarané a používaním zničené. Vďaka dotácii sa podarilo zmodernizovať všetky izby zakúpením 15 stolov, 47 stoličiek a 23 nočných stolíkov. Projektom sa zlepšili ubytovanie podmienky a priestory prispeli k zvýšeniu komfortu.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 2 700 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Domov nádeje, Jarková 79, Prešov

Vianočné balíčky pre klientov
Hlavným cieľom projektu bolo darovať vianočné darčeky pod stromček klientov sociálnych služieb. Klienti svoje priania a sny napísali, aby ich vedeli zamestnanci firmy čo najadresnejšie potešiť. V balíčkoch sa objavili rôzne drobnosti: oblečenie, uteráky, hrnčeky, drogéria, hry, knihy, sladkosti, zimné doplnky a iné. Spolu sme potešili 168 klientov našich služieb.

DARCA: Lenka Bašňáková, firma AT&T Network Slovakia (cez nich ďalšie 4 firmy a 9 jednotlivcov), dm drogeria, Kontura Slovakia
PODPORENÁ SUMA: materiálne vianočné darčeky
REALIZÁCIA PROJEKTU: december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Simeona v Sačurove, Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom, Sociálne centrum Humenné, Domov nádeje v Prešove, Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, Charita Užhorod na Ukrajine

Opatrovateľská služby v meste Prešov
Hlavným cieľom projektu bolo poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klienta. Opatrovateľská služba je vykonávaná úkonmi opatrovateľky v dohodnutom rozsahu. Vďaka finančnému príspevku vieme podať pomocnú ruku seniorom odkázaným na pomoc inej osoby.

DARCA: Mesto Prešov
PODPORENÁ SUMA: 1 999,77 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2017
MIESTO REALIZÁCIE: mesto Prešov

ROK 2016

Rekonštrukcia a modernizácia Domova nádeje
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia komunitnej miestnosti, terapeutickej miestnosti a izieb klientov Domova nádeje. Pôvodné vybavenie priestorov bolo veľmi skromné, nekompletné, zastaralé a užívaním zničené. Bola nevyhnutná rekonštrukcia stien, podláh a stoličiek.

Úspešnosť projektu:
zlepšili sa ubytovacie a pracovné podmienky klientov a zamestnancov, budova získala v interiéri krajší estetický vzhľad, priestor získal dôstojnejší vzhľad pre ubytovanie klientov, zvýšila sa motivácia klientov, podlahy sú ľahšie na údržbu.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2016
CIELE PROJEKTU: Rekonštrukcia a modernizácia priestorov a výmena podláh v komunitnej miestnosti, terapeutickej miestnosti a 3 izbách pre klientov

Rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadenia sociálno-pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Hlavným zámerom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia okien a dverí v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov. Pôvodný stav bol nevyhovujúci, v havarijnom stave. Staré okná spôsobovali teplotné straty, čím narastali aj náklady na vykurovanie priestoru. Projektom sa sledovalo okrem bezpečnostného hľadiska aj úspora energií a estetický vzhľad budovy.

Úspešnosť projektu:

zlepšili sa ubytovacie podmienky, v izbách je výrazne teplejšie, budova získala krajší estetický vzhľad ako v exteriéri, tak interiéri, priestor získal dôstojnejší vzhľad pre ubytovanie klientov, zvýšila sa zvuková izolácia, okná si vyžadujú minimálnu údržbu a starostlivosť a predpokladá sa dlhá životnosť, úspora finančných zdrojov.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 15 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2016
CIELE PROJEKTU: Komplexná výmena okien a dverí Pobytových zariadení Pod Táborom: výmena 35 okien, 2 balkónových dverí a 2 vchodových dverí

CESTA – pouličný mesačník, príležitosť na plnohodnotnejší život nie len pre znevyhodnených
Hlavným cieľom projektu bola podpora tlače pouličného mesačníka CESTA. V jubilejnom roku, kedy sme si pripomenuli 25. výročie nášho znovuobnovenia bolo cieľom projektu ponúknuť širokej verejnosti mesačník Cesta v novom A4 formáte a farebnej grafike. Zámerom bolo vytvoriť konkurencieschopné periodikum. Predaj časopisu má výchovný a terapeutický charakter.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 6 042 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2016
CIELE PROJEKTU: Podpora tlače pouličného mesačníka Cesta

Časopis Cesta
Hlavným cieľom projektu bolo personálne zabezpečiť chod Redakcie Cesty. Napriek poslaniu, ktoré so sebou  predaj časopisu prináša, dlhodobo bojujeme s najväčším problémom, a to zo zabezpečením financovania edičnej činnosti. Vďaka dotácií sa nám podarilo pokračovať vo vydávaní časopisu a personálne zastabilizovať šéfredaktorku, ktorá je zároveň jeho tvorcom.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 450 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2016
CIELE PROJEKTU: Podpora edičnej činnosti časopisu Cesta

Prevencia kriminality v obchodovaní s ľuďmi
Hlavným cieľom projektu bolo podanie základných informácii študentom stredných škôl o téme obchodovania s ľuďmi. Motivovať mladých k diskusii o týchto problémoch, zvýšiť povedomie o tejto problematike u klientiek Domu sv. Faustíny aj prostredníctvom vybavením potrebnej techniky.

DARCA: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 3 750 € (z toho vlastné zdroje 750 €)
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2015 – október 2016
CIELE PROJEKTU: Realizácia preventívnych besied a zabezpečenie technickým vybavením

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Projekt „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ bol implementovaný v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období od januára 2012 do decembra 2016. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím (ZP), skvalitniť ich život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu bolo sprístupniť viacstupňové podporné nástroje pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny, a tiež vytvoriť pre nich funkčnú sieť sociálnych služieb v okrese. Projekt realizovala Gréckokatolícka charita Prešov v úzkej súčinnosti s Prešovským samosprávnym krajom a Úradom vlády SR.

[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/komplexne-socialne-sluzby-pre-deti-a-mladych-ludi-so-zdravotnym-postihnutim-v-regione-stara-lubovna/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

ROK 2015

Rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadenia sociálno-pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúceho stavu komplexného vykurovania v celej budove, kde sa poskytujú sociálne služby: Nocľaháreň EFETA, Útulok Archa a Domov na pol ceste – Dom Charitas. Vďaka schválenej dotácií sme projektom skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, udržateľnosť aktivít a ďalších činnosti. Do budúcnosti naďalej predpokladáme zníženie ekonomických nákladov na efektívnejšie vykurovanie objektu, hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2015
CIELE PROJEKTU:Komplexná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá pozostávala z výmeny 44 ks vykurovacích panelových telies a plynového kotla v Pobytových zariadeniach Pod Táborom 33, Prešov.

Zlepšenie pracovných podmienok na ergoterapiu domova na pol ceste vo Svidníku
Cieľom projektu bola rekonštrukcia vybraných exteriérových priestorov, kúrenia a elektroinštalácie zariadenia Domov sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku.

Úspešnosť projektu:

rozšírenie kapacity zariadenia na 15 miest, zlepšenie podmienok na rozvoj pracovných zručností, prostredníctvom rozšírenej ergoterapie posilnenie sebahodnoty, komunikačných schopností a tvorivých zručností klientiek.

DARCA: RENOVABIS Freising, Nemecko
PODPORENÁ SUMA: 10 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – december 2015
CIELE PROJEKTU:zväčšenie jedálne, vytvorenie miestnosti slúžiacej na individuálny rozvoj pracovných zručností klientiek, oprava ústredného kúrenia, vodovodu, výmena elektroinštalácie, rekonštrukcia kancelárie.

Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v RS Domov nádeje, Prešov
Hlavným zámerom projektu bola rekonštrukcia kanalizácie v zariadení, ktorá už dlhý čas bola v nevyhovujúcom stave. Kvôli poškodenému potrubiu dochádzalo k zachytávaniu nečistôt, a tým k opätovnému upchávaniu kanalizácie. Vďaka dotácií sa chybu podarilo odstrániť a kanalizáciu komplexne zrekonštruovať.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 5 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: jún – november 2015
CIELE PROJEKTU: Rekonštrukcia kanalizácie v zariadení

Zelená zóna – optimistický priestor pre znevýhodnených ľudí
Hlavným cieľom projektu bolo upraviť priestor o ploche, na ktorom by sa vysadili okresné dreviny a ovocné stromčeky. K priestoru by sa osadili 4 jednoduché lavičky, stôl a vymaľoval plot. Zelená zóna by sa mala stať miestom oddychu, individuálnych a skupinových rozhovorov, miestom rehabilitácie a obnovy predchádzajúcich zručností.

Znevýhodnení klienti sa často pohybujú v začarovanom kruhu. Bojujú s vlastnou existenciou, zdravotnými problémami a hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov. Tým, žeby si vlastnoručne vybudovali takúto zelenú zónu, mali by pocit užitočnosti, sebarealizácie a zodpovednosti.

DARCA: Nadácia Orange – Grantový program pre optimistov
PODPORENÁ SUMA:  200 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – jún 2015
CIELE PROJEKTUTerén:vyrovnanie, kosenie, hrabanie, zbavenie sa veľkých kameňov na ploche približne 300 m2 Výsadba: 15 okrasných drevín a okrasných stromčekov. Osadenie: drevené lavičky a stôl vyrobených z kusov guľatiny, ktoré klienti samostatne opracovali a osadili.

Dopravný prostriedok pre ambulantné sociálne služby
Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom finančného daru zakúpenie 5-miestneho motorového vozidla pre potreby klientov predovšetkým ambulantných služieb Pod Táborom v Prešove. Automobil slúži napríklad na zabezpečenie stravy pre klientov, zdravotnícku službu na ulici, transport do zdravotníckeho zariadenia, vybavovanie dokladov a iných administratívnych záležitostí. Podľa potreby slúži pre redakciu pouličného mesačníka Cesta alebo pri humanitárnych katastrofách.

Na kúpu automobilu sme z vlastných zdrojov doplatili sumu 3 350 €.

DARCA: MIVA Slovensko, n. f. Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 7 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU:  január – december 2015
CIELE PROJEKTU: Zakúpenie osobného motorového vozidla Dacia Doker.

Rehabilitačný pobyt pre 8-mesačného Matúška
Hlavným zámerom projektu bolo pomôcť mladej rodine v ťažkej životnej situácií. Danka a jej manžel Rado sa dnes tešia dieťatku, ktoré je veľkým bojovníkom. Malý Matúško sa narodil v 6. mesiaci s váhou 420 g. Dieťa malo vážne problémy so zdvíhačom hlavy, prijímaním stravy, ktoré si vyžadovali individuálny prístup. Riešením bolo absolvovať 2-týždenný rehabilitačný pobyt v zariadení TETIS, s. r. o., Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej. Vďaka pobytu sa stav dieťaťa zlepšil, preto mladá rodina absolvovali ďalší rehabilitačný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Martine. Finančná podpora značne pomohla mladej rodine a pomohla malému Matúškovi prekonať ťažké obdobie.

DARCA: Nadácia Pontis (Nadačný fond dm drogerie market)
PODPORENÁ SUMA: 438 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: máj – december 2015
CIELE PROJEKTU: Finančná pomoc na rehabilitáciu pre malého Matúška.

PC zadarmo na rozvoj zručností
]Primárnym cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí. Sekundárnym cieľom bolo sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť rovnaké príležitosti aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri ich socializácií.

DARCA: Dobrá krajina (Nadácia Pontis)
PODPORENÁ SUMA: 8 stolových počítačov a 4 monitory
REALIZÁCIA PROJEKTU: júl 2015
CIELE PROJEKTU: Rozvoj digitálnych zručností pre spoločensky vyčlenených skupín ľudí

ROK 2014

Pracovná terapia – cesta k sebarealizácii znevýhodnených ľudí
Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie v našich zariadeniach. Liečba prácou napomáha k zvyšovaniu sebahodnoty a sebarealizácie klientov. Umožňuje zvyšovať a udržiavať pracovné návyky , zručnosti a schopnosti. Človeku pomáha zlepšiť zdravie, kvalitu života, telesné a psychické funkcie a návrat funkčných schopností.

DARCA: Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite prostredníctvom pani Mgr. Sylvií Hetmankovej z Oddelenia regionálneho predaja z T-Centra na Hlavnej ulici 54 v Prešove.
PODPORENÁ SUMA: 1 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: marec 2014
CIELE PROJEKTU: Zakúpenie pracovného materiálu a technických zariadení pre plnohodnotné vykonávanie ergoterapie v našich zariadeniach.

Počítače pre všetkých
Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť pri prekonávaní digitálnej priepasti spoločensky vyčleneným skupinám ľudí. Projektom sme sa snažili sprístupniť vzdelávanie, zvyšovať počítačovú gramotnosť  a zabezpečiť rovnaké príležitostí aj znevýhodneným skupinám ľudí. Vytvoriť šancu na lepší, kvalitnejší a hlavne plnohodnotnejší život a pomôcť pri socializácii klientov Útulku Archa, Pod Táborom 33, Prešov.

DARCA: Spravbytkomfort, a. s.
PODPORENÁ SUMA: jedna úplne funkčná počítačová zostava prostredníctvom Sociálny Prešov, o. z.
REALIZÁCIA PROJEKTU: október 2014
CIELE PROJEKTU:Výuka práce s počítačom:získanie základných pojmov s cieľom naučiť klientov samostatnej práce s PC.
Sociálna rehabilitácia: relaxácia a práca s PC a internetom. Klienti môžu komunikovať s príbuznými a priateľmi a rozvíjať si svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičovať motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku a jazykové znalosti.
Počítač ako učebná pomôcka: osvojovanie si pracovných návykov, zručností, udržiavanie a rozvíjanie fyzických, mentálnych a pracovných schopností a integrácia do spoločnosti.
Záujmová činnosť: samovzdelávanie.

Zavedenie novej rubriky do pouličného mesačníka Cesta
Primárnym cieľom projektu bola podpora rozvoja novej rubriky do mesačníka Cesta zameranej na podporu tradičnej rodiny vo všetkých jej oblastiach. Projekt pomohol aj k programovému vybaveniu redakcie a podporu personálnu v časopise Cesta.

DARCA: Konferencia biskupov Slovenska
PODPORENÁ SUMA: 6 400 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2014
CIELE PROJEKTU: Rozvoj mesačníka Cesta prostredníctvom novej rubriky, programového a personálneho zabezpečenia redakcie.

ROK 2013

Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove Pobytových služieb Pod Táborom, Prešov
Hlavným cieľom projektu bolo podpora Terénnej sociálnej práce, ktorá sa vykonáva v prirodzenom prostrední klientov v sociálne vylúčených komunitách alebo u sociálne znevýhodnených obyvateľov.

Projekt bol realizovaný formou 3 aktivít:
 1. Terénna práca prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie, sprevádzanie klienta s cieľom hľadania riešenia jeho nepriaznivej sociálnej situácie. Činnosť pozostávala z permanentného monitorovania a depistáže rizikových a problémových skupín, osôb bez domova alebo závislých a ďalších v miestach realizácie projektu, so sprevádzaním po rôznych inštitúciach.
 2. Ambulantná práca vykonávaná v priestoroch kancelárie Terénnej sociálnej práce:
  • zistenie anamnézy klienta,
  • administratívna pomoc, korešpondencia,
  • finančné spoluhospodárenie,
  • písanie životopisu, spôsoby podania Žiadosti o zamestnanie,
  • individuálny prístup v riešení problému nezamestnanosti.
 3. Integračná práca realizovaná osobným manažmentom klienta, ktorý získal zamestnanie. Cieľom je udržanie si kontaktu s ním po dobu 6 mesiacov po získaní zamestnania, spätná väzba od zamestnávateľov a poskytovanie krízovej intervencie v prípade potreby.

DARCA:Európsky sociálny fond a Fond sociálneho rozvoja prostredníctvom projektov v rámci Terénnej sociálnej práce.
PODPORENÁ SUMA: 43 776 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: 2011 – 2013
CIELE PROJEKTU:Motivácia a aktivizácia cieľových skupín pre zmenu kvality života ponukou distribúcie pouličného časopisu Cesta.
Zvyšovanie povedomia a informovanosti majoritnej spoločnosti s cieľom jej aktivizácie pre predchádzanie sociálno-patologickým javom.
Poskytovanie služieb sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie za účelom odstraňovania akútnej sociálnej núdze.
Zapojenie klientov do zodpovedajúcich služieb projektu.
Monitoring a despitáž cieľových skupín v teréne mesta Prešov.
Poskytovanie služieb pracovného odborného poradenstva za účelom sprostredkovania zamestnania a jeho získania.

ROK 2012

Výmena okien a oprava fasády RS Domov nádeje
Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia budovy zariadenia v podobe výmeny okien a oprava fasády Domova nádeje v Prešove.

Úspešnosť projektu:
ušetrenie energii na vykurovanie, zlepšenie estetického vzhľadu budovy, oprava nevyhovujúceho stavu budovy.

DARCA: Úrad vlády Slovenskej republiky, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie Bratislava
PODPORENÁ SUMA: 20 981 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2012
CIELE PROJEKTU: Výmena okien a oprava fasády na budove zariadenia.

Vynovenie vozového parku
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia vozového parku s cieľom skvalitniť služby pre ľudí v núdzi.

Úspešnosť projektu:

zabezpečenie terénnej sociálnej práce, vyhľadávacia činnosť a prvý kontakt s klientmi, preprava čiastočne alebo úplne imobilných klientov, dovoz a distribúcia materiálu, šatstva, potravín, čistiacich a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi, zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení, účasť klientov na pracovnej a terénnej terapii, účasť klientov na vzdelávacích aktivitách.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
PODPORENÁ SUMA: 9 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: január – december 2012
CIELE PROJEKTU: Vynovenie vozového parku organizácie.