Financovanie

Všetky naše aktivity, zabezpečovanie sociálnych, zdravotníckych a iných služieb pre ľudí v núdzi môžeme realizovať vďaka finančnej podpore z viacerých zdrojov:

  • štátne zdroje,
  • verejné zdroje,
  • domáce i zahraničné nadácie a fondy,
  • venovanie 2% z daní,
  • jarná a jesenná zbierka na charitu v chrámoch,
  • dary jednotlivcov a firiem,
  • ostatné príjmy (napr. platby za služby).

Prehľad ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Registre darovacích zmlúv 2023

Darovacia zmluva (na stiahnutie)


Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy modlitbou, materiálnou alebo finančnou pomocou.
Významnými pre zabezpečenie stability našich služieb sú pravidelné dary, vďaka ktorým sa nám ľahšie plánujú naše aktivity.

Darcovský program „Pomoc núdznym GKCH Prešov“

Za Vašu podporu by sme sa Vám radi poďakovali formou originálnych darčekov, ktoré s láskou vytvorili klienti a prijímatelia sociálnych služieb GKCHPO, ako aj charitní dobrovoľníci.

Váš finančný dar bude použitý v prospech chudobných, odídencov, chorých, zdravotne znevýhodnených, ľudí na okraji spoločnosti, bez domova, závislých a núdznych, ktorým pomáhame prostredníctvom našich služieb a zariadení. Spoločne tak môžeme zlepšovať životné podmienky tým, ktorí si sami pomôcť nevedia alebo nemôžu.

PODPORTE NÁS

 

 

Registrácia verejnej zbierky:
Darcovský program na pomoc núdznym Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH Prešov) je realizovaný formou verejnej zbierky s názvom „Pomoc núdznym GKCH Prešov“. Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach je „Pomoc núdznym GKCH Prešov“ oficiálne registrovanou verejnou zbierkou Gréckokatolíckej charity Prešov pod registrovaným číslom 000-2022-042000.