Základné pojmy

Farská charita

 • je verejné združenie dobrovoľníkov, ktoré slúži blížnym v duchu evanjelia
 • je registrovaná na GKCH Prešov
 • nemá právnu subjektivitu, právne a ekonomicky podlieha farnosti

Založenie FCH:

 1. záujem farára a minimálne troch dobrovoľníkov
 2. prihláška FCH a žiadosť o schválenie na GK ABU
 3. schvaľovací dekrét a slávnostné uvedenie FCH

Dobrovoľníctvo:

 • je príležitosť ponúknuť svoj čas a zručnosti bez materiálnej alebo finančnej odmeny v prospech iných

Akýkoľvek príspevok Vášho času, bez ohľadu na to, aký malý, zlepší život niekoho a umožní Vám rozvíjať nové zručnosti a znalosti.

Príklady aktivít pre farskú charitu:

 • zbierka potravín pre rodiny v núdzi,
 • zbierka školských potrieb,
 • burza oblečenia, domácich spotrebičov,
 • sklad solidarity nábytku,
 • doprava seniorov na sv. liturgiu,
 • tematické stretnutia a výlety pre seniorov,
 • vzdelávacie podujatia pre rodiny s deťmi,
 • ples rodín,
 • športové podujatia,
 • pletenie ponožiek pre ľudí bez domova,
 • stretnutia pre rodiny závislých,
 • pečenie vianočných oplátok,
 • výroba vianočných ikebán a dekorácií,
 • viazanie vencov na dušičky,
 • zbierka miestnych zvykov a tradičných receptov,
 • brigády na čistenie verejného priestranstva,
 • sadenie stromčekov,
 • podpora rodiny s ležiacim pacientom,
 • blahoželanie k sviatku osamelým seniorom,
 • návštevná služba v nemocnici,
 • doučovanie detí,
 • nákupy alebo donáška obeda pre osamelých,
 • tvorivé dielne pre malých i veľkých.

AKTUALITY

NA STIAHNUTIE

REGISTER FCH

KONTAKT