2 % z dane

Gréckokatolícka charita Prešov sa uchádza o Vašu podporu prostredníctvom darovania 2 % z daní z príjmu. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. 

POTREBNÉ ÚDAJE NA POUKÁZANIE 2 %

Obchodné meno: Gréckokatolícka charita Prešov

POSTUP PRI DAROVANÍ 

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (kliknite pre stiahnutie).

b/ Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % (kliknite pre stiahnutie) Uveďte Vaše osobné údaje, výšku dane a sumu zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane.

Elektronický formulár – Vyhlásenie a Potvrdenie nájdete na tomto linku

c/ Vyplnené formuláre pošlite/doručte najneskôr do 30. apríla 2024 daňovému úradu.

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

  • Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali o Potvrdenie – VZOR (kliknite pre stiahnutie). Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

  • Podľa typu vyplňte dané formuláre a podajte/doručte daňovému úradu do 31. marca 2024:

Fyzické osoby typu A – VZOR (kliknite pre stiahnutie)

Potvrdenie o podaní daňového priznania, FO typ A

Fyzické osoby typu B – VZOR (kliknite pre stiahnutie)

Potvrdenie o podaní daňového priznania, FO typ B

Ak podávate daňové priznanie elektronicky:

Elektronický formulár pre FO typu A – editovateľné, stránka Finančnej správy

Elektronický formulár pre FO typu B – editovateľné, stránka Finančnej správy

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

  • Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali o Potvrdenie – VZOR (kliknite pre stiahnutie). Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

Daňovom priznaní pre právnické osoby – VZOR (kliknite pre stiahnutie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Potvrdenie o podaní daňového priznania, PO

Elektronický formulár pre právnické osoby – editovateľné, stránka Finančnej správy

Riadne vyplnené tlačivá je potrebné doručiť do 31. marca 2024 daňovému úradu.

Upozornenie: ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Gréckokatolíckej charity Prešov. Ďakujeme!

Podrobný postup krokov k poukázaniu % z dane nájdete aj TU.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  • Budeme vďační, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt). Vďaka tomu Vám môžeme osobne poďakovať a informovať Vás, ako sme dary použili.
  • Potrebujte poradiť pri vyplnení tlačiva? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.
  • Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym.
  • Stiahnite si náš informačný leták k 2 % TU. Umiestnite ho vo Vašej farnosti, firme alebo organizácii.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru!