Iné aktivity a činnosti

Ide o služby, ktoré vhodne dopĺňajú poskytované sociálne služby s cieľom zvyšovania kvality služieb v prospech klientov. Vytvárame ich na základe aktuálnych potrieb, efektívnosti a v rámci našich finančných možností. Za účelom skvalitnenia služieb ich realizujeme v spolupráci s ďalšími službami. Aktivity sú vzájomné prepojené a dopĺňajú registrované sociálne služby.

 

Redakcia mesačníka Cesta

Ide o charitný časopis s pouličným charakterom o kvalite života. Doplnkovou službou si môžu distributéri slušným spôsobom privyrobiť na svoje živobytie. Ročne vydávame 11 čísel s mesačným nákladom 5 100 kusov. Príspevok na jedno číslo je 1,40 eur, z ktorého je polovica venovaná distributérovi. Naši predajcovia sú viditeľne označení, majú preukaz, a je dôležité kupovať časopis iba od označených predajcov. Činnosť realizujeme aj vďaka podpore viacerých projektov.

VIAC INFO

 

 

Centrá podpory

Charitné centrá podpory sú určené pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy na Ukrajine a našli bezpečie na Slovensku. Centrá podpory ponúkajú odídencom rôzne služby, ktoré im môžu pomôcť pri adaptácii na nový život.

VIAC INFO

 

 

Klub KAHAN

Ide o doplnkovú službu, ktorá existuje pri Domove nádeje – centrum pre deti a rodiny. Podporná skupina pre abstinujúcich od návykových látok je miestom pre uľahčovanie liečby i šírenie informácii dôležitých pre abstinenciu. Ponúkame emočnú podporu člena klubu v ťažkostiach, racionálne konzultácie problémov a snažíme sa šíriť myšlienky abstinentského spôsobu života.

VIAC INFO