Aktuality

Čo máme nové?

Aprílovú Cestu nájdete už v distribúcii

pridal: charita | dátum: 2. apríla 2024 | kategória: Mesačník Cesta

Aprílové číslo časopisu Cesta s témou SPOLUPRÁCA je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

  • Na úvod sa v článku Prácou a modlitbou oslavovať Boha Pavol Kall rozprával s novým arcibiskupom vladykom Jonášom. Vladyka Jonáš Maxim (49 rokov) patril do mníšskej rehole studitov, ktorá pôsobí iba na Ukrajine. Jej súčasťou sú okrem neho ešte ďalší dvaja Slováci. Biskupskú chirotóniu, čiže vysviacku prijal 27. januára 2024 v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove za účasti takmer 60 biskupov z celého sveta.
  • V Kazuistike: dlhodobo nezamestnaná, nepoberá žiadnu sociálnu dávku je analyzovaný príbeh ženy vo veku 55 rokov. Pani Mirka má neľahký osud. Stará sa o svoju matku (93) a nie je v dobre sociálnej a ekonomickej situácii.
  • V duchovnom slove Práca je dar o. Jozef Gača píše, že Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať a tak odrážať krásny Boží obraz v nás.
  • V novom cykle V prvej línii – predstavenie zamestnanca slovenských charít predstavíme Mgr. Ľubomíra Vozňaka, vedúci pracovník Domu sv. Jána Milostivého v Prešove. Ľubo dopovedal na otázky o svojej povolaní a práci pre charitu.
  • V druhej časti rozhovoru s názvom Bez spolupráce to nejde s Mgr. Boženou Smolkovou, PhD., samostatnou vedeckou pracovníčkou v Biomedicínskom centre SAV, v Ústave experimentálnej onkológie, sme sa rozprávali o výskume rakoviny, o osobných motiváciách, o spolupráci vedcov v EÚ, o boji s nedostatkom financií, o ťažkostiach a chybách v systéme, o veľkom úsilí a túžbe pomáhať ľuďom.
  • Článok PSK opravuje frekventovaný most lesík delostrelcov v Prešove predstavuje skutočnosť, že za osem mesiacov bude nad železničnou traťou na Lesíku delostrelcov stáť nový oceľový most. Jeho výstavbu zrealizuje Prešovský samosprávny kraj, ktorý na impozantnej stavbe preinvestuje štyri milióny eur.
  • V rubrike Obrazy sveta je predstavený obraz Tanec na hudbu času. Poussinov malý, nádherný obraz si objednal kardinál Giulio Rospigliosi, ktorý sa neskôr stal pápežom Klementom IX. bol to filozof, dramatik a patril k zberateľom obdivujúcim Poussinove diela. Obraz predkladá intelektuálny odkaz či hádanku a je miniatúrnou úvahou o čase, osude a živote ľudí, odvolávajúcou sa skôr na rozum než na city.
  • V cykle Univerzita vzťahov ponúkame článok Čo je dobrá komunikácia?. Som si istý , že ste stretli ľudí, ktorých obdivujete pre ich schopnosť komunikovať. Pomysleli ste si niekedy, že by ste mohli byť ako oni? Komunikovať sa učíme počas nášho dospievania. Veľmi často napodobňujeme spôsob komunikácie našich rodičov. Naučili sme sa to od nich a kopírujeme ich, napríklad spôsob chôdze, jedenia, vyjadrovanie emócií a ďalšie aspekty života.
  • V cykle Hrady a zámky predstavujeme Holičský zámok. V roku 1750 z pôvodného komplexu vznikol nový, habsburský kaštieľ, postavený v štýle tereziánskeho barokového klasicizmu. Zachovali však starší obranný systém a v ústrednej polohe ponechali aj kaštieľ, ktorý prestavali v pôdoryse písmena U, čiže s dvomi bočnými krídlami.
  • Nechýbajú Krížovka, Vtipy a Správy z charít.

Prajeme príjemné jarné čítanie!