30. výročie

Konferencia charity 2022

 

Gréckokatolícka charita Prešov oslávila v minulom roku 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti (1. septembra 2021). Pri tejto príležitosti sa 9. júna konalo podujatie Konferencia charity 2022 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Podujatie začalo úvodnou svätou liturgiou, ktorú celebroval v stredu 8. júna o 16:30 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove Mons. Peter Rusnák. Podujatím si chcela Gréckokatolícka charita Prešov pripomenúť najvýznamnejšie okamihy vo svojej činnosti za posledné desaťročie. Chcela si nielen zhodnotiť svoje pôsobenie, ale tiež stanoviť výzvy, ktoré ju čakajú v ďalšom období. Prešovská charita tiež chcela povzbudiť ľudí, aby sa pridali a získali nové podnety. Rovnako chcela všetkým, ktorí ju finančne, materiálne alebo duchovne podporovali, otvorene ukázať, ako spravuje tieto hodnoty. Ďalším z jej cieľov bolo aj vydanie zborníka k 30. výročiu, ktorý dokomentuje obdobie posledných 10 rokov a činnosť charity.

Konferencia sa uskutočnila v rámci 5. ročníka celoslovenskej iniciatívy charít na Slovensku Národný týždeň charity 2022. Tento rok si tiež pripomíname 95. výročie katolíckej charity na Slovensku.

Záštitu nad podujatím prevzali:

 • Mons. Peter Rusnák: apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, bratislavský eparcha;
 • Milan Krajniak: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR;
 • Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.: zriaďovateľ VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., Bratislava.

Partnermi podujatia boli:

 • Prešovský samosprávny kraj, 
 • Mesto Prešov,
 • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Podujatie podporili:

 • Slovenská katolícka charita,
 • STAVPOL, s. r. o.,
 • LUX Prešov, s. r. o.,
 • ČECH, s. r. o., 
 • STATIC STUDIO, s. r. o.,
 • INŠTITÚT PRÁCE, s. r. o.,
 • KOVSMOL, s. r. o.,
 • RENOJAVA, s. r. o.,
 • ELECTRIC, spol. s. r. o.

Na konferencii boli prítomní aj PhDr. Soňa Gaborčáková: štátna tajomníčka MPSVR SR, PaedDr. Milan Majerský, PhD.: predseda PSK, JUDr. Vladimír Feľbaba: 1. viceprimátor mesta Prešov, zástupcovia za Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove a Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., Bratislava, zástupcovia zo spolupracujúcich organizácií, naši partneri, podporovatelia, terajší a bývalí zamestnanci našej organizácie, dobrovoľníci z farských charít a ďalší.

KONFERENCIA CHARITY 2022 – 8. jún 2022

Foto: Timotej Škrepták

KONFERENCIA CHARITY 2022 – 9. jún 2022

Foto: Timotej Škrepták

PROGRAM KONFERENCIE

Konferencia charity 2022 – Program, 1. strana

Konferencia charity 2022 – Program, 2. strana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE

 • Činnosť GKCH Prešov v období od 1.9.2011 do 31.8.2021: PhDr. Peter Valiček (PDF k nahliadnutiu)
 • Komplex služieb Centra sociálno-poradenských služieb v Prešove a Redakcia časopisu Cesta v rokoch 2011 – 2021: doc. Mgr. Peter Kyslan, PhD. (PDF k nahliadnutiu)
 • Dielo desiatich rokov v Pobytových sociálnych službách – Útulok Archa, Nocľaháreň Effeta: Bc. Ľubomír Vozňak (PDF k nahliadnutiu)
 • Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny: Ing. Branislav Božek (PDF k nahliadnutiu)
 • Dielo desiatich rokov v zariadení – Dom sv. Júdu Tadeáša: Mgr. Martina Piteľová (PDF k nahliadnutiu)
 • Dielo desiatich rokov v zariadení sociálnych služieb – Dom sv. Anny: Bc. Monika Markovičová (PDF k nahliadnutiu)
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas: Mgr. Zuzana Straková, PhDr. Dagmar Chanáthová (PDF k nahliadnutiu)
 • Dielo siedmich rokov v zariadení – Dom sv. Simeona: Mgr. Silvia Kerčáková (PDF k nahliadnutiu)
 • Dielo desiatich rokov v zariadení – Dom sv. Faustíny (domov na polceste): PhDr. Helena Paňková (PDF k nahliadnutiu)
 • Supervízia ako prostriedok reziliencie profesionality pracovníkov Gréckokatolíckej charity v Prešove: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. (PDF k nahliadnutiu)
 • Farské charity a dobrovoľníctvo v GKCH Prešov: Ing. Mária Rajňáková, Bc. Annamária Gnipová (PDF k nahliadnutiu)

Spoznajte príbehy ľudí, ktorým pomáhame

 

Centrum sociálno-poradenských služieb, Prešov

Pobytové sociálne služby, Prešov

Domov nádeje, Prešov

Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Dom sv. Simeona, Sačurov

Dom sv. Faustíny, Svidník

Farské charity a dobrovoľníctvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blízko pri človeku na fotografiách

Sociálne služby na ul. Pod Táborom – Prešov

Domov nádeje – Prešov

Dom sv. Júdu Tadeáša – Humenné

Dom sv. Anny – Stará Ľubovňa

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Prešov, Snina

Dom sv. Simeona – Sačurov

Dom sv. Faustíny – Svidník

Zbierky a humanitárna pomoc

Farské charity a dobrovoľníci GKCH

Aktivity a úspechy GKCH

Obdobie pandémie

Pomoc Ukrajine