Ochrana osobných údajov

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) ako účelové zariadenie gréckokatolíckej cirkvi, zriadené Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove podľa zákona podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a kánonu 312 a kánonu 116 Kódexu kanonického práva, je samostatnou právnickou osobou. Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v  GKCH je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Eduard Malatinec

0910 842 032, eduard.malatinec@gkcharita-po.sk

 

* Pri odoberaní noviniek zo sveta našej Charity vaše údaje poslúžia iba na účely informovania o našich novinkách, aktivitách, aktuálnych potrebách alebo iných formách ako správne a efektívne spoločne byť blízko pri človeku a pomáhať ľuďom v núdzi.