Aktuality

Čo máme nové?

Novú nocľaháreň v Prešove slávnostne posvätil vladyka Jonáš Maxim

pridal: charita | dátum: 4. apríla 2024 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Nové priestory nocľahárne Domu sv. Jána Milostivého v Prešove posvätil v stredu 3. apríla vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita. Nocľaháreň je súčasťou sociálnych služieb pre ľudí bez domova, ktoré poskytuje Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) v meste Prešov na ulici Pod Táborom.

Posviacka sa konala za účasti partnerov, ktorí výstavbu finančne podporili, konkrétne zástupcov Prešovského samosprávneho kraja a Mesta Prešov. Podujatie bolo spojené so slávnostným veľkonočným obedom pre ľudí bez domova.

K vybudovaniu novej nocľahárne Gréckokatolícku charitu Prešov viedli najmä skúsenosti a problémy počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v uplynulých rokoch. V tomto období len jeden pobytový objekt prešovskej charity poskytoval prístrešie pre prijímateľov nocľahárne, útulku i ubytovanie pre prijímateľov v karanténe. Realizácia projektu novej nocľahárne bola aj reakciou na postupné zvyšovanie počtu prijímateľov týchto služieb. Ďalšími dôvodmi realizácie stavby bola snaha GKCH o zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova.

Od januára 2024 môžu ľudia bez domova využívať služby nocľahárne v nových dôstojnejších podmienkach. Kapacita nocľahárne sa vybudovaním novej časti zvýšila z 22 na 32 miest. „Štatistiky za posledné obdobie potvrdzujú, že o dané služby je záujem vysoký. Len službu nízkoprahového denného centra na ulici Pod Táborom v Prešove využilo v minulom roku viac ako 540 prijímateľov,“ priblížil riaditeľ GKCH, Peter Valiček. Ďalej doplnil, že počas zimných nocí prichýlili v nocľahárni Domu sv. Jána Milostivého aj viac bezdomovcov. Najvyšší počet, ktorý bol zaznamenaný je 49 ľudí, pričom kapacity sú omnoho menšie.

Zmena nastala aj pripojením nocľahárne k nízkoprahovému dennému centru. Prijímatelia využívajúci služby centra počas dňa majú dostupnejšiu službu nocľahárne na krátkodobé prenocovanie. Vyňatím nocľahárne z objektu útulku sa zároveň zvýšila kvalita ubytovania pre prijímateľov celoročnej pobytovej služby. Celkovo sa znížil počet osôb v objekte útulku, ale aj na izbách, čo zvyšuje komfort ubytovania. Zmeny v rámci objektov na ulici Pod Táborom prispeli k vytvoreniu trojstupňového resocializačného modelu. Najvyšší stupeň predstavuje modulárne kontajnerové bývanie v štyroch kontajneroch pre prijímateľov, ktorí sa pripravujú na reintegráciu do bežného života.

Realizácia stavby novej nocľahárne sa konala v období od 14.03. do 11.09.2023. Celkové náklady na stavbu novej nocľahárne zodpovedali sume viac ako 122-tisíc eur. Projekt finančne podporila Nadácia PSK pre podporu rodiny sumou 50-tisíc eur a Mesto Prešov čiastkou 35-tisíc eur. Ostatné náklady uhradila prešovská charita z vlastných zdrojov.