O časopise

Mesačník Cesta je charitný, pouličný, duchovný
a odborný časopis. Vychádza od roku 2002
a je distribuovaný pouličnými distributérmi vo viacerých mestách na Slovensku. 

Mesačník Cesta vychádza aj s podporou Konferencie biskupov Slovenska.

Na stránkach časopisu nájdete:

  • rozhovory so zaujímavými osobnosťami odborného, duchovného a spoločenského života;
  • odborné články z oblasti medicíny, psychológie, teológie, etiky, výchovy v rodine, bezdomovectva a liečby závislých;
  • duchovné zamyslenia a kresťanský pohľad na závažné témy súčasnosti;
  • aktuality našej charity a iných charít na Slovensku;
  • aktuality so života katolíckej cirkvi doma aj v zahraničí;
  • kazuistiky a svedectvá prijímateľov;
  • informácie z miest, kde je Cesta distribuovaná.

DISTRIBUTÉRI ČASOPISU CESTA:
– abstinujú,
– pri distribúcii upratujú okolie,
– informujú o obsahu časopisu,
– distribúciou zarobia polovicu
z cenu jedného kusu (0,7 €),
– riešia svoji sociálnu a ekonomickú situáciu,
– udržujú sa v dobrej mentálnej
a fyzickej kondícii,
– finančne pomáhajú aj svojmu okoliu.

AKTUALITY

NAŠI DISTRIBÚTERI

ARCHÍV

DISTRIBUČNÉ MIESTA

KONTAKT