Tlač

DOM SV. ANNY POSTÚPIL DO KRAJSKÉHO KOLA KRÍDIEL TÚŽOB

Na 7. ročníku podujatia „Krídla túžby“, ktoré sa konalo 22. júna v prostredí Červeného Kláštora, mladí z Domu sv. Anny na pódiu zaujali a postúpili svojím predstavením „Farby“ na krajské kolo súťaže.

V krásnom kúpeľnom prostredí sme na pódiu vystúpili so svojou dramatizáciou básne „Farby“, ktorá v sebe nesie silné symbolické posolstvo. Tak ako vidieť pestrosť farieb na rozkvitnutej lúke, taký pestrý je aj náš život. Pestrosť tohto života vytvárame my všetci, pretože každý sme originál a každý z nás je tu potrebný. Snahu a divadelné cítenie našich mladých ocenila vybraná porota a rozhodla sa aj naše číslo vybrať ako postupujúce. Už teraz sa tešíme na októbrové krajské Krídla túžby v Prešove.

Regionálna súťaž v sociálnych službách sa konala v areáli kúpeľov Smerdžonka Červený Kláštor, kde vystúpili prihlásené zariadenia a poskytovatelia sociálnych služieb z okolia so svojimi divadelnými, speváckymi a inými pripravenými príspevkami. Krídla túžby vyhlasuje Prešovský samosprávny kraj a realizuje sa pod záštitou jej predsedu Petra Chudíka. Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metódami práce a pod. môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.

Fotogaléria