Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - OPATROVATEĽKA

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta (1 na celý úväzok, 1 na polovičný úväzok):

opatrovateľky

Žiadosť, životopis, doklad dosiahnutého vzdelania a súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných poskytnutých GKCH Prešov zasielajte na: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , resp. GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov alebo osobne na sekretariát GKCH. Najneskôr do 19.06 2017. Dátum výberového konania bude oznámený len vybraným uchádzačom.

PODMIENKY PRIJATIA A BLIŽŠIE INFO (celý úväzok)

PODMIENKY PRIJATIA A BLIŽŠIE INFO (polovičný úväzok)