Tlač

DOM SV. FAUSTÍNY OTVORIL DVERE VEREJNOSTI UŽ PO SIEDMYKRÁT

Dom sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov) pripravil už po siedmykrát Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť. Bohatý program začal svätou liturgiou a v poobedných hodinách vyvrcholil predajom časopisu Cesta spoločne s primátorom mesta. Predajom charitného časopisu vyzbierali sumu 343 €.

Slávnostný deň sa začal spoločnou svätou liturgiou v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku, ktorú koncelebrovali o. Ján Pavlík, o. Matej Fečko a o. Peter Milenky. Hlavným kazateľom bol o. Vasil Kormaník, duchovný správca GKCH, ktorý v kázni zdôraznil potrebu lásky v živote každého z nás. Po liturgii o. Peter Milenky, známy gréckokatolícky kňaz a hudobník, zaspieval zopár svojich skladieb. Nádherným momentom bola pieseň - Mária, ktorú si zaspieval spoločne s dievčatami zo zariadenia.

Po krátkom privítaní vedúcej Domu sv. Faustíny, Heleny Paňkovej, vystúpili dievčatá so svojím hudobno-kultúrnym programom. Kúsok poézie a známe piesne boli spojené so svedectvom o neľahkej životnej situácii a nádeji, ktorú prináša pobyt v zariadení a viera v Boha. Po programe sa krátko prihovoril primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ GKCH, Peter Valiček. Pre vzácnych hostí si zamestnankyne a klientky pripravili krásne poďakovanie v podobe ručne vyrobených srdiečok, ktoré sa stretlo s dojmami a slzami v očiach ocenených. Pri presune do zariadenie Domu sv. Faustíny čakalo pre hostí ďalšie prekvapenie v podobe cigánskeho tanca. V zariadení si verejnosť mohla prezrieť priestory, pohostiť sa a dozvedieť sa viac aj o dennom režime. Súčasťou dňa bola možnosť zmerania si krvného tlaku a glykémie sestrou ADOS.

Dôležitou každoročnou súčasťou DOD je predaj mesačníka Cesta s primátorom priamo v uliciach mesta. „Dnešného predaja sa aktívne zúčastnili pán primátor, riaditeľ GKCH a o. Kormaník, ktorí spoločne s dvomi klietkami predali všetkých 130 časopisov a vyzbierali krásnu sumu 343 €. Vďaka týmto financiám sa dievčatá budú môcť zúčastniť metropolitnej púte gréckokatolíkov do Krakova. Vrelá vďaka našim predajcom, ktorí bez váhania využili svoj vzácny čas. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí kúpou časopisu prejavili svoju ľudskosť a solidaritu,“ zhodnotila vedúca zariadenia Helena Paňková.

Deň otvorených dverí, deň otvorených sŕdc bol bohatý na pestrý program. Prípravy začali už v pondelok, kedy nás svojou návštevou poctil aj vladyka Milan Lach, SJ, prešovský pomocný biskup. Medzi pozvanými hosťami nechýbali Ján Holodňák, primátor mesta, manželia Bielikovci, vzácni darcovia z Ilavy, Mária Hajduchová, vedúca Domu Božieho Milosrdenstva v Ľubici, Katarína Hrižová, riaditeľka Cirkevnej základnej školy, Katarína Cimbová, poradensko-psychologické služby ÚPSCVaR, Michal Tomáš Bajak, redaktor RTVS, komunitní pracovníci Peter Sivák a Ľuboslava Želizňáková, Ľubov Magerová z detského domova v Medzilaborciach, rehoľné sestry baziliánky, pozvaní kňazi, a zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH).

FOTOGALÉRIA

Pozvánka s programom