Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Mikuláš v našich zariadeniach
Email Tlač PDF

MIKULÁŠ V NAŠICH ZARIADENIACH

Svätý Mikuláš bol známy svojou štedrosťou, a preto sa aj zvyk obdarúvať na jeho sviatok zachoval dodnes. Tento kresťanský sviatok sa tak spája so silným sociálnym posolstvom – darovať a byť obdarovaní. Ani na našich zverencov sme v tento deň nemohli zabudnúť. Každé zo zariadení navštívil sv. Mikuláš. Za odmenu, ako motiváciu alebo len tak z lásky daroval každému klientovi sladký perník, balíček alebo inú pozornosť. Príchod tohto svätca spoločne s pomocníkmi bol v zariadeniach príjemným obohatením a spestrením denného programu.

Ako to vyzeralo v Dome sv. Faustíny vo Svidníku?

Klientky sv. Mikuláša s pomocníkom anjelom privítali piesňou „O, kto, kto, Nikolaja ľubit“, čomu sa veľmi potešil. Každej klientke osobitne odovzdal balíček a pred všetkými vyzdvihol dobré vlastnosti a ak bolo potrebné, tak aj mierne pokarhal za uplynulé obdobie. Potom s nami strávil čas, rozprával sa s klientkami i pracovníčkami a povzbudil nás do nasledujúcich dní. Na tomto stretnutí bola prítomná aj sestrička Františka, ktorá pracuje s klientkami a pomáha im. Prežili sme nádherné poobedie a celé stretnutie sme ukončili modlitbou k sv. Mikulášovi. Vďaka štedrým darcom z Tesco zbierky sme obdarovali všetky klientky Domu sv. Faustíny. Tesne pred tým, ako mal prísť sv. Mikuláš do Sociálneho centra zavítal mladý muž , ktorý je v ťažkej životnej situácii, aj jeho požehnal sv. Mikuláš a odovzdal mu darček na znak toho, že Boh miluje každého človeka a neopovrhuje nikým.

Fotogaléria
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup