Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tlač

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Zväčšiť obrázok

 

 
Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto:

terénneho sociálneho pracovníka.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. apríla 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Gréckokatolíckej charity Prešov. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19. apríla 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

PODMIENKY PRIJATIA A BLIŽŠIE INFO

 
Tlač

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

V tomto pôstnom období sa do pravidelných krížových ciest, v ktorých si pripomíname utrpenie Pána zapojili aj deti a mladí z Domu sv. Anny. Krížovú cestu sme sa modlili za všetkých trpiacich ľudí v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Jednotlivé zastavenia si medzi sebou rozdelili mladí aj zamestnanci, aby sa každý mohol zapojiť. Hudobne nás na gitare sprevádzal Jakub. Okrem rozjímania o Kristových utrpeniach sme prosili o trpezlivosť a porozumenie.
„Pôst je plodný vtedy, ak ho sprevádza konkrétna láska voči blížnemu, najmä voči tomu, ktorý je v ťažkostiach.“ pápež František.

Fotogaléria
 
Tlač

PÔSTNY ČAS - ČAS MODLITBY A POKÁNIA

„O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva.“ (Peter Chryzológ)
Sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke sme si uctili jednodňovou duchovnou obnovou. 24. marca, piatok, naši zamestnanci pod vedením duchovného správcu mali možnosť zúčastniť sa pôstnej duchovnej obnovy, ktorá sa konala v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Deň sme začali spoločnou modlitbou a katechézou o. Patrika Maľarčíka, ktorú si pripravil presne na mieru našej práce. Krátku prestávku pred sv. liturgiou využili viacerí na možnosť prijať sviatosti zmierenia. Hlavným celebrantom liturgie bol o. Erich Eštvan. Počas chutného obeda sme mali možnosť vzájomného zdieľania. Duchovnú obnovu sme ukončili krížovou cestou za uzdravenie manželstiev, ktorú sa modlili naši zamestnanci.

Fotogaléria

 
Tlač

HĽADÁME OPATROVATEĽKU

Gréckokatolícka charita Prešov, vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na pracovnú pozíciu opatrovateľka pre Opatrovateľskú službu GKCH.

Druh práce: v teréne v domácom prostredí klienta.
Miesto výkonu: bydlisko klienta, okolie Prešova do 5 km - Ľubotice.

Celý článok...
 


Strana 11 z 58

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner