Služba včasnej intervencie

služba Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Služba včasnej intervencie podľa § 33 zákona č. 448/2008 o soc. službách v platnom znení pre dieťa do 7. rokov, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine dieťaťa.

Aké služby poskytujeme?

  • odborné činnosti: špecializované sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; vykonáva stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím; preventívna aktivita.

Čo je potrebné pri prijatí?

  • dohodnúť si osobného stretnutie,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti (vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska).
 
 

Kontaktné údaje

Dom sv. Anny Štúrova 5, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa Bc. Monika Markovičová – vedúca zariadenia 052 23 88 304, domsvanny@gkcharita-po.sk