Dobrovoľníctvo

Ponúkame vám možnosť slúžiť druhým. Pomôž ľuďom v núdzi svojím časom, materiálnou pomocou, schopnosťami, modlitbou, ochotou slúžiť alebo inou obetou. Hľadáme ľudí s veľkým srdcom i túžbou darovať samého seba.

Pracujeme s týmito cieľovými skupinami:

 • ľudia trpiaci závislosťou – Prešov;
 • ľudia bez domova – Prešov;
 • chorí v domácnostiach – Prešov, Snina;
 • v sociálnej a hmotnej núdzi – Prešov, Humenné, Svidník;
 • ľudia po ukončení ústavnej starostlivosti (z centier pre deti a rodinu a pod.) – Svidník, Prešov;
 • zdravotne postihnutými deťmi, mládežou a dospelými – Stará Ľubovňa, Humenné.

Dobrovoľníci v našej organizácií môžu pomáhať s:

 • administratívnymi prácami,
 • dňami otvorených dverí v jednotlivých zariadeniach,
 • aktivitami počas Národného týždňa charity,
 • zbierkami,
 • vytváraním voľnočasových aktivít,
 • asistenciou pri výletoch a jarmokoch,
 • propagáciou mesačníka Cesta,
 • pečením koláčov na Veľkú noc, Vianoce, pri DOD a pod.,
 • vianočným koledovaním,
 • a fantázií sa medze nekladú…

Ak sa staneš naším dobrovoľníkom

 • pomôžeš ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú,
 • staneš sa členom nášho tímu,
 • lepšie spoznáš sám seba,
 • spoznáš nových ľudí a nájdeš nové priateľstvá,
 • budeš na ceste dobrovoľníctva sprevádzaný.

Okrem toho, že sa snažíme skoordinovať požiadavky našich zariadení a Vaše potreby, vytvárame priestor pre podporu dobrovoľníkov. Je tu pre vás koordinátorka dobrovoľníkov, ktorá rada zodpovie vaše otázky, pripomienky a bude vás viesť svetom dobrovoľníckej služby.

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Natália Peštová – koordinátorka dobrovoľníkov

pestova@gkcharita-po.sk, 0909 250 625