Zbierka na Charitu

ZBIERKA NA CHARITU je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/-diecéznym charitám podľa príslušnej arci/-diecézy. Gréckokatolíckej charite Prešov sú venované výnosy z farností Prešovskej archieparchie a Bratislavkej eparchie. Pre našu Charitu sú zbierky jedným z pravidelných finančných príspevkov, a preto sú pre nás nesmierne významné. Vaše peňažné dary venované počas sv. liturgií nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby v našich prevádzkach, v ktorých pomáhame ľuďom v núdzi.

Prehľad zbierok na Charitu:

Pozri: Prehľad výnosov zbierok na charitu v jednotlivých farnostiach

 

Jarná zbierka 2021

Jesenná zbierka 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná zbierka 2020

Jesenná zbierka 2019

Jarná zbierka 2019

Jesenná zbierka 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná zbierka 2018

Jesenná zbierka 2017

Jarná zbierka 2017

Jesenná zbierka 2016