Aktuality

Čo máme nové?

Jesenná zbierka na charitu 2018

pridal: charita | dátum: 23. novembra 2018 | kategória: Zbierka na charitu

2. decembera 2018

vo všetkých chrámoch na Slovensku

 

Pápež František na svojom konte na Twitter napísal: „Boh od nás žiada málo a dáva nám veľa. Žiada od nás, aby sme otvorili svoje srdcia a privítali Ho v našich najzraniteľnejších bratoch a sestrách.“ Práve byť blízko pri človeku, blízko pri tých najzraniteľnejších sa snažíme v službách Gréckokatolíckej charity Prešov. Avšak našu činnosť nedokážeme realizovať bez pomoci iných. Aj vďaka výnosom zo zbierky môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Finančné dary zo zbierky použijeme v prospech detí, mladých, chorých, ľudí bez domova, závislých, trpiacich a núdznych, ktorým pomáhame prostredníctvom našich služieb a zariadení.

Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Ďakujeme za vaše ochotné srdcia pomáhať a štedrosť všetkých veriacich.

Plagát k zbierke

List k zbierke

 

Aké boli výnosy jednotlivých farností v roku 2017? Prehľad nájdete tu.

Ako sme využili výnosy predchádzajúcich zbierok?

Výnosy zbierky na charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu 35 247,99 eur.

[su_row][su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jarná zbierka 2017 s výnosom 18 161,50 eur:

  • 12 041,59 eur – preprava (pohonné hmoty), vďaka ktorej denne umožníme 20 deťom presun z domova do Domu sv. Anny v Starej Ľubovni,
  • 3 559,67 eur – skvalitnenie terapie a opravné vylepšenia každodenného pobytu v Domove nádej v Prešove,
  • 2 560,24 eur – oprava kancelárskych priestorov Centra GKCH.[/su_column]

[su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jesenná zbierka 2017 s výnosom 17 086,49 eur:

  • 5 327,79 eur – poisteni motorových vozidiel, majetku, zodpovednosti za škodu,
  • 4 835,74 eur – časť mzdových nákladov Centra GKCH,
  • 3 777,02 eur – daň z nehnuteľnosti,
  • 1 082,00 eur – duchovné cvičenia a obnovy zamestnancov,
  • 974,46 eur – aktualizácia mzdového a účtovného software,
  • 232,50 eur – oprava služobného automobilu.[/su_column][/su_row]