Aktuality

Čo máme nové?

Jesenná zbierka na charitu 2017

pridal: charita | dátum: 1. decembra 2017 | kategória: Zbierka na charitu

3. december 2017

vo všetkých chrámoch na Slovensku

História našej činnosti sa začala písať pred 70. rokmi a každým rokom sa počet núdznych a ľudí v ťažkých životných situáciách zvyšuje. Dôkazmi toho sú ľudia, ktorí denne klopú na dvere Charity s prosbou o pomoc. Aby sme týmto núdznym boli oporou, potrebujeme aj Vašu pomoc.
Aj keď dnes pomáhame takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v šiestich mestách Prešovskej archieparchie, potrebujeme Vašu pomoc. Zbierka na charitu realizovaná v chrámoch je pre nás jedným z pravidelných finančných príjmov. Vďaka nim vieme efektívne plánovať naše aktivity.

„Modlime sa za seba navzájom, aby sme vedeli otvoriť naše dvere slabým a chudobným.“ pápež František

Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Plagát k zbierke

List do farností

 

Ako sme využili výnosy predchádzajúcich zbierok?

Výnosy zbierky na charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie za rok 2016 spolu predstavovali sumu 31 283,98 eur.

[su_row][su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jarná zbierka 2016 s výnosom 15 882,40 eur:

9 013,80 EUR – plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
4 558,20 EUR – tlač a distribúcia pouličného charitného mesačníka Cesta,
1 440,00 EUR – architektonická štúdia na plánované Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti Pod Táborom v Prešove pre ľudí bez domova,
870,40 EUR – jazyková korektúra a grafické práce v časopise Cesta.[/su_column]

[su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jesenná zbierka 2016 s výnosom 15 401,58 eur:

3 761,02 EUR – plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
3 694,32 EUR – pokrytie administratívnych nákladov Centra GKCH,
3 369,06 EUR – pokrytie časti nákladov na pohonné hmoty v rámci prepravy detí a mladých s kombinovaným postihnutím a nákup relaxačného kresla do Domu sv. Anny v Starej Ľubovni,
2 882,40 EUR – tlač a jazyková korektúra mesačníka Cesta,
1 694,78 EUR – opravné práce a nákup stoličiek pre klientov Domova nádeje v Prešove.[/su_column][/su_row]