Sociálne centrá GKCH

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o prijímateľa, ktorá je zameraná na zisťovanie príčin zložitých životných situácií prijímateľov a hľadania optimálneho riešenia. Každému, kto sa obráti na sociálnych poradcov sa snažíme pomôcť s komplexným riešením problému so zameraním na trvalú zmenu.

Poslaním zariadenia

je poskytovať špecializované sociálne poradenstvo v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania Gréckokatolíckej charity Prešov. Cieľom je podpora pozitívnej zmeny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii a pri problémoch závislosti a pri rôznych iných problémoch.

Vízia

S vierou prijať a sprevádzať človeka, ktorému spoločne a trpezlivo pomôžeme k dôstojnému životu.

Vízia sociálnych centier GKCH Prešov (k nahliadnutiu):

Prečo si vybrať nás?

Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti. Okrem špecializovaného sociálneho poradenstva ponúkame prijímateľom sprostredkovane aj iné činnosti.

Aké a pre koho sme zariadenie?

Sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a udelenej akreditácie pre osoby s nadmerným užívaním návykových látok, ale aj závislých od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových závislostí (napr. patologické hráčstvo), osoby bez domova, osoby so zdravotným postihnutím, seniori a fyzické osoby alebo rodiny v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii.

Aké služby poskytujeme?

 • bezplatné špecializované sociálne poradenstvo;
 • orientáciu občanov v sociálnom systéme;
 • krízovú intervenciu – pomoc občanom a rodinám, ktorí sa ocitli v krízovej situácii;
 • hľadanie možnosti riešenia problémov;
 • pomoc pre závislých a príbuzných;
 • sprevádzanie pri riešení konkrétneho problému;
 • asistencia pri administratíve – procesom spisovania žiadostí a návrhov.

 

STRATEGICKÝ DOKUMENT SOCIÁLNE CENTRÁ GKCH

INFORMÁCIE K POSKYTOVANIU SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PODÁVANIE A RIEŠENIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

POSTUP PRIJÍMANIA DAROV

DAROVACIA ZMLUVA – VZOR

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2023 – Sociálne centrá GKCH

KRÍZOVÝ PLÁN (COVID-19) – Sociálne centrá GKCH 

 

Zoznam sociálnych centier GKCH a kontaktné údaje

SOCIÁLNE CENTRUM BARDEJOV

 • Dátum zriadenia: 1. máj 2023
 • Slovenská 5, 085 01 Bardejov
 • 0909 250 628, sc.bardejov@gkcharita-po.sk
 • Mgr. Iveta Gmitterová, Mgr. Vladimíra Rohaľová – sociálne poradkyne
 • Čas poskytovania soc. služby: každý pracovný deň 8:00 – 16:30 (obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ

 • Dátum zriadenia: 1. január 2008
 • Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné (zariadenie je samostatná jednotka budovy zdravotníckeho zariadenia v blízkosti centra mesta, vstup zo zadnej strany budovy z parkoviska)
 • 0909 250 623, sc.humenne@gkcharita-po.sk
 • Mgr. Katarína Pokšajová, Mgr. Lenka Dušaková, Mgr. Martina Piteľová – sociálne poradkyne
 • Čas poskytovania soc. služby: každý pracovný deň 7:00 – 15:30 (obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)

SOCIÁLNE CENTRUM PREŠOV

 • Dátum zriadenia: 1. január 2022
 • Jarková 79,080 01 Prešov (budova Domova nádeje – centrum pre deti a rodiny, vchod z ulice)
 • 0904 738 515, sc.presov@gkcharita-po.sk
 • Mgr. Jarmila Perecárová, Mgr. Ivana Grochoľová – sociálne poradkyne
 • Čas poskytovania soc. služby: každý pracovný deň 7:00 – 16:00 (obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)

SOCIÁLNE CENTRUM SNINA

 • Dátum zriadenia: 1. január 2022
 • Komenského 3192, 069 01 Snina(v blízkosti Hypermarketu Tesco Snina, bývalá výmeníková stanica)
 • 0909 250 517, sc.snina@gkcharita-po.sk
 • Mgr. Lucia Zarembová, Mgr. Mária Kohutová  – sociálne poradkyne
 • Čas poskytovania soc. služby: každý pracovný deň 7:30 – 16:00 (obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)

SOCIÁLNE CENTRUM SVIDNÍK

 • Dátum zriadenia: 1. júl 2009
 • Centrálna 849, 089 01 Svidník(v priestoroch vestibulu autobusovej stanice vo Svidníku)
 • 0901 909 181, sc.svidnik@gkcharita-po.sk
 • Mgr. Slavomíra Cahajlová, Mgr. Anna Šmajdová – sociálne poradkyne
 • Čas poskytovania soc. služby: každý pracovný deň 7:30 – 16:00 (obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)

 

AKTIVITY A PODUJATIA SOCIÁLNYCH CENTIER