Dom sv. Jána Milostivého, Prešov

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE V PREŠOVE

Po obnovení činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov v roku 1991 sa jednou z hlavných aktivít stala pomoc ľudom bez domova. V Prešove na ulici Pod Táborom sa v zrekonštruovaných priestoroch postupne zriaďovali od roku:

  • 1997 – pobytové sociálne služby,
  • 2008-2010 – ambulantné a terénne (prevažne) sociálne služby.

Z dôvodu organizačných zmien a aplikačnej praxe došlo k 1.1.2024 k zmene názvu organizačných zložiek zariadení a služieb Pod Táborom v Prešove a to: Dom sv. Jána Milostivého.

Patrón zariadenia je kresťanský svätec, ktorý je duchovným sprievodcom (vzorom) a ochrancom pri napĺňaní činnosti a konkrétneho poslania.

Svätý Ján Milostivý (známy aj ako sv. Ján Almužník), sviatok 12. novembra, sa vyznačoval láskou k chudobným. Zaujímal sa o počet všetkých chudobných a žobrajúcich v danom meste. Všetkým týmto ľuďom poskytoval každodenne stravu. Vždy v rovnakom čase, v určené dni, na konkrétnom mieste prijímal všetkých, ktorí to potrebovali. Riešil roztržky, pomáhal utláčaným, rozdával milodary, duchovne povzbudzoval a pomáhal trpiacim. Nikdy neodmietol pomôcť prosiacim.

 

Dom sv. Jána Milostivého-nízkoprahové denné centrum

VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

Dom sv. Jána Milostivého-nocľaháreň

VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

Dom sv. Jána Milostivého-útulok

VIAC INFORMÁCIÍ