Aktuality

Čo máme nové?

Kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla

pridal: charita | dátum: 15. januára 2019 | kategória: Projekty

Kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 23 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Dom sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom sv. Anny v Starej Ľubovni 20 rokov vytvára priestor na poskytovanie odborných služieb, rozvoj a sebarealizáciu deti a mladých so zdravotným znevýhodnením v okrese Stará Ľubovňa.

Prepravu deti a mladých z domova do zariadenia a späť vítajú nielen samotní klienti, ale tiež aj ich rodičia. Je to možnosť zvýšenia ich kvality života. Keďže finančná záťaž na tieto rodiny je veľká, mnoho otcov cestuje za prácou do zahraničia. Zväčša matky ostávajú s deťmi doma a častokrát majú malú možnosť mobility.

Problém mobility je naliehavým hlavne v okrajových častiach okresu. Prostredníctvom prepravy je možné dopraviť  deti s okrajových obcí regiónu Stará Ľubovňa do zariadenia. Vďaka kúpe automobilu slúžiace na prepravu sa vytvára možnosť mobility detí a prispievajú k osobnostného napredovania. Prostredníctvom tejto aktivity sa zabezpečuje počas pracovných dní  preprava pre priemerne 18 osôb denne s predpokladaným počtom najazdených 300-400 km denne.

Kúpou špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou je možné naďalej poskytovať nenahraditeľnú a neoceniteľnú službu pomoci zdravotne znevýhodnením ľuďom v regióne Stará Ľubovňa. Vozidlo má mimoriadny a strategický význam v celom fungovaní Domu sv. Anny. Tento projekt sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.