Aktuality

Čo máme nové?

Podpora edičnej činnosti

pridal: charita | dátum: 15. januára 2019 | kategória: Projekty

Hlavým cieľom činnosti je podpora edičnej činnosti redakcie pouličného časopisu Cesta.

DARCA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PODPORENÁ SUMA: 3 000 eur
REALIZÁCIA PROJEKTU: apríl – december 2018
MIESTO REALIZÁCIE: Redakcia mesačníka Cesta, Pod Táborom 33, Prešov

Prioritným cieľom projektu je  personálne zabezpečiť chod Redakcie časopisu CESTA. Napriek poslaniu, ktoré so sebou predaj časopisu prináša, GKCH dlhodobo bojuje s najväčším problémom, a to zo zabezpečením financovania edičnej činnosti, resp. zabezpečenie mzdy šéfredaktorky, ktorá je jediným tvorcom časopisu. Zisk z predaja postačuje jedine na pokrytie nákladov na tlač časopisu. Z dôvodu ohrozenia vydávania časopisu Cesta z personálneho hľadiska je našou snahou rozšíriť redakciu časopisu Cesta o pozíciu redaktora a grafika. Úlohou nového redaktora bude pod mentorským vedením šéfredaktorky spolupodieľať sa na tvorbe a distribúcií časopisu. Pozícia grafika bola doteraz suplovaná zamestnancom, ktorý túto aktivitu vykonával formou čiastočného úväzku. Ide o strategickú pozíciu, preto je našim zámerom ju zastabilizovať.

Ďalším cieľom je dať príležitosť ľuďom v núdzi získať príjem na každodenné prežitie, sebaúctu, sociálne kontakty, pocit zodpovednosti a potrebnosti, ktorí je dôležitý pre každého z nás. Rovnako sa snažíme posilniť vnímanie pouličného časopisu nielen ako vec materiálnu a finančnú, ale naopak, ako prostriedok pre prejavenie ľudskosti, empatie a solidarity.