Teplé jedlá

Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

V rámci Opatrenia 2 sa zabezpečením teplého jedla fyzickým osobám bez prístrešia počas roka priamo zníži deprivácia z nedostatku jedla.
Cieľom je poskytovanie teplého jedla (teplá zahustená polievka, chlieb, teplý nealkoholický nápoj) so sprievodnými opatreniami osobám bez prístrešia.

Ide o Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Gréckokatolícka charita Prešov realizuje Opatrenie 2. – Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie.

Opatrenie 2.

začala Gréckokatolícka charita Prešov vykonávať na základe účasti v národnom projekte, vďaka ktorému majú ľudia bez prístrešia a v núdzi počas roka možnosť dostať jedlo zdarma. Na základe požiadania ho poskytujeme v našom zariadení Pod Táborom 33 v Prešove v čase od 13:00 do 13:30.

  • zmluva o spolupráci: N20160425003,
  • trvanie projektu: od 1. novembra 2016 do 31. marec 2019.

 

Návrh realizácie Opatrenia 2