Kategória

Pracovné ponuky

18. okt 2019

Dom sv. Anny

Špeciálny pedagóg

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu špeciálny pedagóg (1 osoba), miesto výkonu: Dom svätej Anny, Letná 7 v Starej Ľubovni . Žiadosti zasielajte najneskôr do 27.10.2019.

17. okt 2019

Pracovné ponuky

Manažér práce s verejnosťou

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu manažér/ka vzťahov s verejnosťou (1 osoba), miesto výkonu: Centrum GKCH a Sociálne centrum Prešov. Žiadosti zasielajte do 25.10.2019.

25. sep 2019

Pracovné ponuky

Sociálny pracovník

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny pracovník do Sociálne centrum Prešov (ul. Jarková 79). Žiadosti zasielajte do 07.10.2019.

14. aug 2019

Pracovné ponuky

Všeobecný účtovník

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu všeobecný účtovník s miestom výkonu Hlavná 2, Prešov. Dátum ukončenia výberového konania: 02.09.2019.

Boh ťa hľadá, i keď Ho ty sám nehľadáš. Boh Ťa miluje, i keď si Naň zabudol. Boh v tebe hľadá krásu, i keď si myslíš, že si všetky svoje dary zbytočne premrhal.

pápež František

8. aug 2019

Pracovné ponuky

Pracovník sociálnych služieb

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu pracovník sociálnych služieb do Pobytových sociálnych služieb so sídlom Pod Táborom 33 v Prešove. Žiadosti zasielajte do 14.8.2019.

23. júl 2019

Pracovné ponuky

Asistent/ka koordinátora farských charít a projektu OBEŤ

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu asistent/ka koordinátora farských charít a projektu OBEŤ v meste Prešov. Žiadosti zasielajte do 04.08.2019.

3. apr 2019

Pracovné ponuky

Terénny pracovník

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu terénneho pracovníka. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.apríla 2019 a výberové konanie sa uskutoční dňa 24. apríla o 10.00 hod.