Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie na Pracovníka sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Pracovník sociálnych služieb (1 osoba), miesto výkonu: Nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň so sídlom ul. Pod Táborom 33/A v Prešove.

Charakteristika pracovného miesta: zamestnanec vykonáva priamu prácu s prijímateľom – ľuďmi bez domova. Aktívne pomáha pri činnostiach prevádzky a práci s prijímateľmi. Vykonáva malé technické práce, opravy v zariadení a pomocné práce.

Čo požadujeme:

 • úplné stredné vzdelanie – nutné,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – odbor sociálna práca – vítané,
 • vodičské oprávnenie min. skupina B – vítané,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti – vítané,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova – nutné,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť – nutná,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet) – nutné – bežný užívateľ.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 1.1.2024
 • mzda: 866 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH, príplatky nočné, víkendy a sviatky,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Výberové konanie – Pracovník sociálnych služieb

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 3.11.2023 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený. 

 

Foto: www.canva.com