Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme projektového manažéra

pridal: charita | dátum: 6. septembra 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Projektový manažér (1 osoba).

Čo požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • požadovaná prax 2 roky v projektovej oblasti – vítaná,
 • skúsenosť s vedením projektov v neziskovom sektore (granty, dotácie, žiadosti, príspevky, fondy),
 • základné ekonomické a personalistické znalosti,
 • profesionálnosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, precíznosť, sebaovládanie, sebaistota, vnútorná stabilita, sociálne a charitatívne cítenie, asertívnosť,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet) a v programe ITMS 2014+,
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B1.

Čo ponúkame

 • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok,
 • základná mzda od 1 100,00 € hrubá mzda + odmeny podľa dosiahnutých výsledkov,
 • predpokladaný nástup: 01.10.2023
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii, sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom, kópiou dosiahnutého vzdelania a referenciami zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – PM“ najneskôr do 22.09.2023 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.

Výberové konanie – projektový manažér