Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Sociálny poradca pre sociálne centrá (Svidník, Bardejov

pridal: charita | dátum: 23. novembra 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny poradca pre
 • Sociálne centrum Svidník so sídlom Centrálna 849/33, 089 01 Svidník – 1 osoba, 
 • Sociálne centrum Bardejov so sídlom Dlhý rad 7, 085 01 Bardejov – 1 osoba. 

Čo požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa – len odbor sociálna práca,
 • 1-ročná prax v odbore – nutná (je potrebné dokladovať),
 • rozhľad v sociálnych službách a sociálnom systéme pomoci,
 • vzťah k práci s jednotlivcami a rodinami v núdzi,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
 • vodičský preukaz – nutný,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet).

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok s predpokladaným nástupom 01.01.2024,
 • základná mzda: 982 EUR,
 • duchovnú podporu a sociálny program.

 

Výberové konanie – sociálny poradca, Sociálne centrá Svidník a Bardejov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – SC“ najneskôr do 18.12.2023 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

 

Zdroj obr.: www.canva.com