Kategória

Ďakujeme

17. dec 2021

Ďakujeme

Nadácia Slovenská sporiteľňa pomáhala

Nadácia Slovenskej sporiteľne nám poskytla peňažný dar vo výške 6 500,- € […]

15. dec 2021

Ďakujeme

Ďakujeme Mestu Prešov za finančnú podporu

V roku 2021 sme získali finančnú dotáciu z Mesta Prešov v hodnote […]

13. dec 2021

Ďakujeme

Žiaci ZŠ sv. Mikuláša v Prešove zorganizovali zbierku 3 núdznym rodinám

V týždni, keď sme sa zo dňa na deň dozvedeli o neplánovanom […]

1. dec 2021

Ďakujeme

Činnosť Domu sv. Anny podporila aj Obec Orlov

V tomto kalendárnom roku 2021 sme získali účelovú dotáciu na prevádzkové náklady […]

Boh ťa hľadá, i keď Ho ty sám nehľadáš. Boh Ťa miluje, i keď si Naň zabudol. Boh v tebe hľadá krásu, i keď si myslíš, že si všetky svoje dary zbytočne premrhal.

pápež František

2. nov 2021

Ďakujeme

Ďakujeme Mestu Svidník za finančnú podporu

Aj v kalendárnom roku 2021 Mesto Svidník poskytlo našej organizácii finančnú dotáciu […]

1. apr 2021

Ďakujeme

Ďakujeme našim darcom

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať našim darcom: spoločnosti Lyreco Slovensko […]

31. dec 2019

Aktuality

Ďakujeme za každú nezištnú pomoc v tomto roku

V závere tohto kalendárneho roka sa chceme ešte úprimne poďakovať: -> Študentkám […]

31. dec 2018

Ďakujeme

Ďakujeme za spoluprácu a podporu

CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE Bratislavská eparchia Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného P. P. Gojdiča Stará […]