Aktuality

Čo máme nové?

Mestu Svidník ďakujeme za finančnú podporu

pridal: charita | dátum: 31. augusta 2023 | kategória: Ďakujeme

Aj v kalendárnom roku 2023 Mesto Svidník poskytlo našej organizácii finančnú dotáciu vo výške 1 000 € na prevádzku Domu sv. Faustíny.

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na úhradu materiálu potrebného pri nácviku pracovných zručností. Zároveň sa zakúpili látky, nožnice, stuhy, ihly, čipky, iný drobný tovar, žehliaca doska a parný generátor.

Vďaka zakúpenému materiálu mohli prijímateľky Domu sv. Faustíny zhotoviť 120 ks ruksakov pre predškolákov troch materských škôl vo Svidníku. Ruksaky boli odovzdané riaditeľkám jednotlivým MŠ. Darčeky predškolákom odovzdali zamestnanci MŠ v mesiaci jún pri príležitosti odchodu z predškolských zariadení na prázdniny a následne do školy.

 

Mestu Svidník úprimne ďakujeme za poskytnutie finančných prostriedkov.