Aktuality

Čo máme nové?

Rozsvietili sme Prešov

pridal: charita | dátum: 21. júna 2023 | kategória: Ďakujeme

Pri príležitosti Národného týždňa charity sa rozsvietili v pondelok, 19. júna dominanty troch slovenských miest do charitných farieb. K prezidentskému palácu, Bratislavskému hradu či trnavskej radnici sa pridala aj Radnica Mestského úradu Prešov vrátane mestskej galérie Caraffova väznica.

Mesto Prešov – Oficiálna stránka ďakujeme za vyjadrenie podpory tejto iniciatíve. Toto gesto je zároveň aj poďakovaním verejnosti za podporu Charity v uplynulom roku.

Prebiehajúci týždeň venovaný pomoci núdznym sa nesie v téme vďačnosti. Počas rôznych aktivít, ktoré budú tento týždeň pod záštitou Caritas Slovakia – Slovenská katolícka charita prebiehať, budú charitní zamestnanci rozdávať medovníkové srdcia, ktoré predstavujú každého človeka, ktorému Charita vlani pomohla.

Viac informácií o našom programe počas tohtoročného Národného týždňa charity nájdete na https://gkcharita-po.sk/narodny-tyzden-charity-2023/