Register FCH

FCH Okružná

Prihláška FCH/registrácia: 6.4.2018

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 1.5.2018

Slávnosť uvedenia FCH: 6.5.2018

kontakt: Ján Biroš, janbiros@gmail.com, 0905 513 197

 

FCH Prešov – Sekčov

Prihláška FCH/registrácia: 4.12.2019

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 20.12.2019

Slávnosť uvedenia FCH: 26.1.2020

kontakt: Jozef Haľko, farskacharita.sekcov@gmail.com, 0905 315 027

 

FCH Prešov  Sídlisko III

Prihláška FCH/registrácia: 12.2.2020

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 21.2.2020

Slávnosť uvedenia FCH: 8.3.2020

kontakt: Ivana Matušíková, charita.trojka@gmail.com, 0917 555 941

 

FCH Brusnica

Prihláška FCH/registrácia: 5.2.2020

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 21.2.2020

Slávnosť uvedenia FCH: 13.12.2020

kontakt: Mária Polončáková, poloncakova.m@gmail.com, 0949 073 644

 

FCH Milpoš

Prihláška FCH/registrácia: 27.2.2020

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 4.3.2020

Slávnosť uvedenia FCH: 7.6.2020

kontakt: Monika Cenkerová, fch.milpos@gmail.com, 0907 455 482