Kontakt

Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať:

Koordinátorka FCH: Mária Rajňáková                                          Asistentka koordinátorky FCH: Jana Gondová

kontakt: rajnakova@gkcharita-po.sk, 0910 842 034                  kontakt: gondova@gkcharita-po.sk, 0910 852 336

 

Tešíme sa na Vás telefonicky, v e-mailoch, ale hlavne osobne. 


Budeme vďační, ak aktivity dobrovoľníkov podporíte akoukoľvek čiastkou na č. účtu:

IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525

Variabilný symbol: 9000  alebo

Správa pre prijímateľa: farské charity