Kontakt

Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať:

Koordinátorka FCH: Ing. Mária Rajňáková                                  Asistentka koordinátorky FCH: Bc. Annamária Gnipová

kontakt: rajnakova@gkcharita-po.sk, 0910 842 034                  kontakt: dobrovolnictvo@gkcharita-po.sk, 0910 852 336

 

Tešíme sa na Vás telefonicky, v e-mailoch, ale hlavne osobne. 


Budeme vďační, ak aktivity dobrovoľníkov podporíte akoukoľvek čiastkou na č. účtu:

IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525

Variabilný symbol: 9000  alebo

Správa pre prijímateľa: farské charity

 

Projekt „Budovanie kapacít na podporu charitatívnej činnosti vo farnostiach a komunitách“ v termíne 1.12.2019 – 31.3.2021 bol čiastočne finančne podporený zo zdrojov Nadácie RENOVABIS Freising Nemecko.