Distribučné miesta

Dom charity sv. Vincenta
Predmestská 12, 010 01 Žilina
Mgr. Gabriela Huliaková
tel./fax: +421 41 724 47 95
dchvincent.za@gmail.com

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
Bc. Eva Ondrušková
tel./fax: +421 41 432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24,
036 01 Martin
Mgr. Peter Fekiač, Ph.D
tel.: +421 43 427 06 51
dchkristof.mt@gmail.com

Charitný dom pre mládež
Lúčna 812, Vranov nad Topľou
tel.: +421 57 443 15 78
chdmvranov@zoznam.sk

DEPAUL SLOVENSKO
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
Ivanská cesta 32,
821 04 Bratislava
Marián Kolouch
tel.: +421 911 447 577
marian.kolouch@depaulslovensko.org

Sociálne centrum
Štefaníkova 1525/29,
066 01 Humenné
Mgr. Danka Pavlíkova
tel.: 057 775 69 93
sc.humenne@gkcharita-po.sk

Sociálne centrum
Pavlovičova 344/8,
089 01 Svidník
Mgr. Helena Paňková
tel.: 054 752 40 93
sc.svidnik@gkcharita-po.sk

Farská charita Trenčín – Juh
Námestie Svätej rodiny 2, 911 08 Trenčín
Pavol Iring
tel.: +421 908 030 268

Diecézna charita Rožňava
Kósu Schoppera 141/22
048 01 Rožnava
Mgr. Helena Katonová
tel.: +421 905 514 816
dchrv.roznava@gmail.com

Charitný dom sv. Alžbety
Bosákova ulica, 040 01 Košice
Marek Lengyel
tel.: 0910 842 182
marek.lengyel@charita-ke.sk

Farský úrad Rimavská Sobota
Hlavné námestie 29
979 01 Rimavská Sobota
o. Rastislav Polák
tel.: +421 917 350 290