Distribučné miesta

Dom charity sv. Vincenta
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
Mgr. Gabriela Huliaková
tel.: +421 41 724 47 95, +421918 314 197
dchvincent.za@gmail.com

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
Bc. Eva Ondrušková
tel.: +421 41 432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24, 036 01 Martin
Mgr. Peter Fekiač, Ph.D
tel.: +421 43 427 06 51
dchkristof.mt@gmail.com

Charitný dom pre mládež
Lúčna 812, Vranov nad Topľou
tel.: +421 57 443 15 78
chd.vranov@charita-ke.sk

Depaul Slovensko, n. o.
Útulok a nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
Ivanská cesta 32, 821 04 Bratislava
Marián Kolouch
tel.: +421 911 447 577
marian.kolouch@depaul.sk

Sociálne centrum Humenné
Štefaníkova 1525/29, 066 01 Humenné
Mgr. Martina Piteľová
tel.: 057 775 69 93
sc.humenne@gkcharita-po.sk

Sociálne centrum Svidník
Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Mgr. Helena Paňková
tel.: 054 752 40 93
sc.svidnik@gkcharita-po.sk

Farská charita Trenčín – Juh
Námestie Svätej rodiny 2, 911 08 Trenčín
Pavol Iring, tel.: +421 908 030 268

Diecézna charita Rožňava                                
Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožnava
Bc. Brigita Benoová
+421 907 667 975
ndc.roznava@gmail.com

Charitný dom sv. Alžbety
Bosákova ulica, 040 01 Košice
tel.: 0910 842 182
rastislav.jedinak@charita-ke.sk

Farský úrad Rimavská Sobota
Hlavné námestie 29
979 01 Rimavská Sobota
o. Rastislav Polák
tel.: +421 917 350 290

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Patrik Bellay
tel.: +421 940 601 716

patrik.bellay@charitatt.sk