Zahraničná spolupráca

Naša spolupráca so zahraničnými partnermi spočíva predovšetkým vo vzájomnej výmene skúseností, odborných poznatkov, kaučingu alebo poradenstve, a tiež v spolupráci počas realizácii konkrétnych projektov. Spôsobom spolupráce je aj materiálna alebo finančná podpora.

S Talianskou katolíckou misiou v Usteri sme v kontakte od roku 2005, keď p. Franco Gatti, SJ pôsobil ešte v Luzerne a pomohol nám odkúpiť budovu pre zariadenie vo Svidníku. Z toho vznikli nielen osobné priateľská, ale aj konkrétna podpora pre rekonštrukcie objektov Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a domova na pol ceste pre ženy Domu sv. Faustíny vo Svidníku cez Associazione Alessandra Marzano di Pfäffikon.

Klub KAHAN pre závislých, hľadajúcich abstinenciu a rodinných príslušníkov je v kontakte dlhodobo s poľským AA Klubom v Rymanowe.

STIFTUNG WAGERENHOF USTER

Vďaka projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so švajčiarskym zariadením Stiftung Wagerenhof Uster.  Spolupráca spočívala predovšetkým v supervízii, kaučingu a poradenstve, ale aj v oblasti pracovnej rehabilitácie, odovzdávaniu skúsenosti a technologických postupov pri zhotovovaní a výrobe produktov pracovnej terapie, práce s klientmi, vzťahmi s verejnosťou a podobne. Výmena skúseností bola realizovaná počas implementácie projektu v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období od januára 2012 do decembra 2016.
Nadácia Wagerenhof Uster ponúka ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím domov a pestrý životný priestor s vyše 100-ročnou skúsenosťou. Pre túto cieľovú skupinu zabezpečuje sociálny kontakt, odbornú starostlivosť, milujúce a aktívne sprevádzanie s podporou osobného rozvoja a sebestačnosti.

UKRAJINA

Našu pomoc v zahraničí sme v priebehu rokov smerovali aj na susednú Ukrajinu. Pomoc je formou príležitostných materiálnych alebo finančných zbierok, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb. Spolupracujeme s partnermi: Caritas Užhorod; Caritas Ťjačiv, Gréckokatolícka farnosť Meritopoľ v spolupráci s otcom Petrom Krenickým.  Ak chcete podporiť prácu otca Petra Krenického na Ukrajine, môžete tak urobiť okrem modlitby za ich dielo aj finančne na účet: IBAN: SK38 7500 0000 0040 0842 6004. Viac o spolupráci a pomoci na Ukrajine.