Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajina – Humanitárna pomoc

pridal: charita | dátum: 31. decembra 2016 | kategória: Humanitárna pomoc

Našu pomoc v zahraničí sme v priebehu rokov smerovali aj na susednú Ukrajinu. Pomoc je formou príležitostných materiálnych alebo finančných zbierok, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb. Spolupracujeme s partnermi: Caritas Užhorod; Caritas Ťjačiv, Gréckokatolícka farnosť Meritopoľ v spolupráci s otcom Petrom Krenickým.

Ak chcete podporiť prácu otca Petra Krenického na Ukrajine, môžete tak urobiť okrem modlitby za ich dielo aj finančne na účet:

IBAN: SK38 7500 0000 0040 0842 6004

ROK 2016

V priebehu roka sme pomáhali formou potravinových zbierok a venovaním časti školských potrieb v rámci Zbierky školských pomôcok pre rodiny v sociálnej núdzi presídlené kvôli vojne z východnej Ukrajiny. Spolupracovali sme aj pri vybavovaní pobytových víz.

ROK 2014 – 2015

V spolupráci s rôznymi organizáciami, farnosťami alebo štedrými darcami sme od roku 2014 zrealizovali viacero materiálnych a finančných zbierok pre Ukrajinu. Našim cieľom bolo pomôcť ukrajinským rodinám v núdzi presídlených z východnej Ukrajiny počas krízového vojnového stavu.

V období od decembra 2014 do júna 2015 (v čase eskalovania vojenského konfliktu) sme pomohli sumou 5 571,- eur. materiálne zbierky trvanlivých potravín, oblečenia, liekov a iných potrieb naplnili 1 kamión, 4 dodávky a 4 osobné autá. Pre 20 rodín matiek s deťmi z okolia Donecka sme usporiadali oddychový pobyt v Tatrách.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu (2014 – 2015)

Fotogaléria: Aktivity v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu (2014-2015)

Fotogaléria: Zbierka potravín pre Ukrajinu (2016)

Fotogaléria: Zbierka školských pomôcok pre Ukrajinu (2016)