Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné

sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí v meste Humenné a jeho okolí

Ponúkame ambulantné sociálne služby počas dňa od 7.30 do 16.00 hodiny. Vytvárame harmonické a domáce prostredie. Naši prijímatelia sa socializujú, nadväzujú priateľstvá a rozvíjajú svoje zručnosti. Usilujeme sa o napĺňanie individuálnych potrieb a vedieme prijímateľov k sebestačnosti a samostatnosti.

Prečo si vybrať nás?

V zariadení sa snažíme vytvárať vhodné podmienky k zmysluplnému tráveniu času prijímateľov v príjemnom prostredí. Odbornú starostlivosť zabezpečuje náš šikovný personál, ktorý vytvára denný program vzhľadom na individuálne potreby prijímateľov.

Poslanie

je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť poslania GKCH – byť blízko pri človeku a napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

Vízia

Komplexné služby a zmysluplné činnosti podporujúce osobnú slobodu a dôstojný život v prirodzenom prostredí.

Vízia Domu sv. Júdu Tadeáša (k nahliadnutiu):

 

 

 

 

Náš rok 2022 v skratke
 • v januári sa nám podarilo zrealizovať: rehabilitácie sestrami ADOS Charitas Snina, individuálne masáže s masérkou;
 • v rámci rozvoja pracovných zručností sme s prijímateľmi vyrábali magnetky anjelov, zdobili veľkonočné vajíčka, vytvárali výzdobu v zariadení podľa aktuálneho ročného obdobia a tém (veľkonočná, valentínska, jesenná);
 • vo fašiangovom období sme usporiadali karneval;
 • s prijímateľmi sme počas roka viackrát navštívili centrum mesta Humenné v rámci prechádzok;
 • v apríli sme vysádzali kvety na vonkajšie okná;
 • spoločne sme si posedeli pri chutnej palacinke v reštaurácii „Palacinkáreň u Priateľov“;
 • navštívili sme multisezorickú miestnosť Snoezelen občianskeho združenia Dieťa do dlaní;
 • aj vďaka dotácii od mesta Humenné sme mohli navštíviť RAJD pod Viharlatom, Kamienka (okr. Humenné) v rámci hipoterapie;
 • v letných mesiacoch (júl – august) sme zorganizovali opekačku v obci Lackovce, usporiadali sme výlet do Košíc (Botanická záhrada a historické centrum mesta Košice – podporené dotáciou od mesta Humenné), o. Vladimír Noga nám posvätil ovocie, zrealizovali sme projekt „Okrasná záhradka“ podporený finančnými prostriedkami Komunitnej nadácie Humenné;
 • začiatkom nového školského roka sme navštívili Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Výlet sme spojili s prehliadkou mesta (podporené dotáciou od mesta Humenné);
 • mesiac október bol plný zaujímavých aktivít: účasť na výstave stavebníc Merkúr v Humennom, hipoterapia RAJD pod Vihorlatom, v Deň jablka sme spoločne upiekli koláč, navštívili sme cukráreň „Daysi“;
 • v novembri sme si pripomenuli 8. výročie Domu sv. Júdu Tadeáša;
 • o. Vladimír Noga pomazal chorých olejom sv. Charbela;
 • v predvianočnom čase sme si v zariadení ozdobili vianočný stromček a podarilo sa nám pripraviť pre prijímateľov zariadenia vianočné posedenie pri kapustnici spojené s programom a návštevou hudobných hostí;
 • v rámci rekonštrukcií a opráv sa nám podarilo zrekonštruovať toalety pre zamestnancov a presťahovať kancelárie zamestnancov;
 • vymenili sme služobné auto;
 • odborný tím zamestnancov zariadenia sa zúčastnil rôznych vzdelávacích aktivít, vďaka ktorým sme mohli zvýšiť poznatky z rôznych oblastí.