Jarná zbierka na charitu

Každý rok sa v chrámoch na začiatku pôstneho a adventného obdobia koná celoslovenská zbierka na podporu Charity. Pravidelné zbierky sú pre financovanie Charity zásadné, diecézne charity sú od nich vo veľkej miere závislé.

Blížiaca sa jarná zbierka pripadá v tomto roku na 21. februára. Vzhľadom k pozastaveniu verejných bohoslužieb kvôli pandémii COVID-19 sa zbierka bude realizovať netradične, predovšetkým v  rámci online priestoru. Činnosť prešovskej charity budete môcť v rámci netradičnej jarnej zbierky podporiť až do konca marca 2021.


AKO NÁS MOŽETE PODPORIŤ?

 

 • PREVODOM NA ÚČET
IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
Variabilný symbol: 6622

 

 • PLATOBNOU KARTOU (prostredníctvom portálu DARUJME.SK)

 

 • NAČÍTANÍM QR KÓDU (v mobilnej aplikácii banky)                 

 

 

 

 

 • POŠTOVOU POUKÁŽKOU (vyplníte na pošte a odošlete)     

HOTOVOSTNÉ MOŽNOSTI PODPORY:

 • OSOBNE NA CENTRE GKCH (Hlavná 2, Prešov)
 • OSOBNE U SPRÁVCU FARNOSTI
 • POKLADNIČKA V CHRÁME

ROK 2020 SME ZVLÁDLI PREKONAŤ AJ VĎAKA VÁM

Počas uplynulého roka viac ako 100 zamestnancov a vyše 50 dobrovoľníkov GKCH pomohlo približne 2500 ľuďom v núdzi. Viacerí z nich si prešli novým ochorením spolu s klientmi, čo zásadne ovplyvnilo ich službu. Aj napriek mnohým obmedzeniam idú často na doraz. Nebyť ich obetavej práce, modlitieb veriacich a finančnej pomoci podporovateľov, mnoho núdznych by ostalo bez konkrétnej pomoci.  

Štedrí darcovia podržali prešovskú charitu už aj pri minuloročnej jesennej zbierke, realizovanej za mimoriadnych okolností.

V nej sa podarilo vyzbierať vyše 36-tisíc eur.

Vyzbierané prostriedky GKCH použila na: 

– dofinancovanie stavby pri Domove nádeje – centre pre deti a rodiny v Prešove (DoN) – konkrétne nákup dreva na krov a realizáciu samotnej strechy;

– dofinancovanie projektu farských charít;

– úhradu vyšších prevádzkových nákladov v roku 2020 aj v dôsledku pandémie.


AKO POUŽIJEME VÝNOS Z JARNEJ ZBIERKY?

Charitná činnosť je financovaná z rôznych dotácií, grantov a príspevkov, ktoré však nikdy nepokryjú celé náklady z poskytovania sociálnych služieb v diecéze. Výnos z jarnej zbierky chce GKCH použiť najmä na dofinancovanie viacerých charitných aktivít:

 • prioritnou snahou ostáva konkrétna pomoc núdznym na riešenie ich existenčných problémov;
 • pokračovanie prác na stavbe pri DoN;
 • presťahovanie služby ADOS Charitas Snina do nových priestorov Pastoračného centra Snina – Brehy, s čím súvisia vyššie výdavky;
 • uhradenie nákladov súvisiacich s projektovou dokumentáciou Pod Táborom v Prešove (ZOS, ŠZ), kde sa ukazuje potreba týchto služieb na pomoc ľuďom v krízových životných situáciách.  

Cítime obrovskú vďačnosť voči všetkým podporovateľom za ich otvorené a vnímavé srdce pre potreby tých, ktorí sú na okraji.

Bez Vašej pomoci by sme nedokázali pomáhať tak účinne, adresne a včas.

 

ZBIERKA NA CHARITU V MINULÝCH ROKOCH

PODKLADY NA STIAHNUTIE:

INFOLIST (pdf)

PLAGÁT (pdf)

  

Informačný list do farností

Plagát k Jarnej zbierke