Zbierkou v chráme

Celoslovenská zbierka na charitu sa realizuje dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej diecézy alebo eparchie. Našej Charite sú výnosy venované z farností Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie, ktoré sú podporené a schválené našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Pre našu Charitu sú zbierky jedným z pravidelných finančných príspevkov, a preto sú pre nás nesmierne významné. Vaše peňažné dary venované počas liturgií nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby v našich prevádzkach, v ktorých pomáhame ľuďom v núdzi. Ďakujeme za vašu štedrosť, solidaritu a podanie pomocnej ruky núdznym.

Pozri: Prehľad výnosov zbierok na charitu v jednotlivých farnostiach

 

Prehľad zbierok na Charitu:

Jarná zbierka 2021

Jesenná zbierka 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná zbierka 2020

Jesenná zbierka 2019

Jarná zbierka 2019

Jesenná zbierka 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná zbierka 2018

Jesenná zbierka 2017

Jarná zbierka 2017

Jesenná zbierka 2016