Aktuality

Čo máme nové?

V Dome sv. Júdu Tadeáša nadobúdali nové vedomosti

pridal: charita | dátum: 13. februára 2023 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Okrem bežných činností, ktoré vykonávajú prijímatelia v Dome sv. Júdu Tadeáša, čakalo ich začiatkom roka hneď niekoľko prekvapení.

Do zariadenia v Humennom zavítala pani Dana Kirešová z Topole, ktorá prijímateľom vysvetlila, ako sa píšu ikony. Pani Danka im prezradila aj to, čo je potrebné k písaniu ikon, aké farby a zlato sama používa a aké významné ikony už napísala.

Začiatkom februára sa z Domu sv. Júdu Tadeáša vybrali na exkurziu do Vihorlatského múzea. Vďaka návšteve miestneho múzea nahliadli cez umenie až do obdobia renesancie.

Ďalšou z obohacujúcich aktivít bola prednáška o základných ľudských právach a slobodách. Ľahko a zrozumiteľne im bolo vysvetlené, čo sú základné ľudské práva a ako sa majú dodržiavať.