Kategória

Dom sv. Júdu Tadeáša

Január v Humennom: posvätenie priestorov zariadenia a pokračujúce arteterapeutické stretnutia

Denný stacionár a domov sociálnych služieb v Humennom navštívil gréckokatolícky kňaz o. […]

Slávenie prvej sv. liturgie v Dome sv. J. Tadeáša

V predvianočnom týždni sa v Dome sv. Júdu Tadeáša udiala výnimočná vec. […]

Predvianočné posedenie v Dome sv. Júdu Tadeáša

Program predvianočného stretnutia v Dome sv. Júdu Tadeáša v Humennom otvorili úvodné […]

Novembrové aktivity s prijímateľmiDomu sv. Júdu Tadeáš

Prijímateľov Domu sv. Júdu Tadeáša navštívil o. Vladimír Noga z gréckokatolíckej farnosti […]

Boh ťa hľadá, i keď Ho ty sám nehľadáš. Boh Ťa miluje, i keď si Naň zabudol. Boh v tebe hľadá krásu, i keď si myslíš, že si všetky svoje dary zbytočne premrhal.

pápež František

Dom sv. Júdu Tadeáša oslávil v októbri 9. výročie

Mesiac október bol v Dome sv. Júdu Tadeáša v Humennom naozaj pestrý. […]

15. okt 2023

Ďakujeme

Mestu Humenné ďakujeme za finančnú podporu

Mesto Humenné nám v roku 2023 poskytlo finančnú dotáciu v sume 560 […]

Aktivity Domu sv. Júdu Tadeáša v mesiaci september

Aj v mesiaci september Dom sv. Júdu Tadeáša navštívil Rekreačný a jazdecký […]

August bol pre mladých z Domu sv. J. Tadeáša plný aktivít

Kolektív pracovníkov a prijímateľov Domu sv. Júdu Tadeáša strávil jeden z letných […]