Aktuality

Čo máme nové?

Tréning pamäti pre seniorov

pridal: charita | dátum: 17. júla 2023 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Vedúca Domu sv. Júdu Tadeáša Mgr. Martina Piteľová prijala pozvanie Denného centra na Štefánikovej ulici v Humennom a pre seniorov navštevujúcich toto centrum si pripravila tréning pamäti.

V úvode im predostrela všeobecné informácie o tréningu pamäti a dôvody, prečo je dobré si pamäť trénovať. Samotný tréning pozostával z rozcvičky tela, cvičenia zameraného na sústredenie a ďalších cvičení zameraných na kategorizáciu, skryté slová vo vetách, správne poradie a pod.

Tréning pamäti slúži na udržiavanie kognitívnych schopností – pamäť, sústredenie, myslenie, zároveň aj na prevenciu proti demencii a Alzheimerovej chorobe. Cvičiť pamäť môžeme v každom veku kdekoľvek a kedykoľvek aj pri denných činnostiach.

Po ukončení vstupu našej kolegyne sa viedla diskusia na rôzne otázky senioriek. V závere ešte dostali prítomné viaceré tipy na samostatné trénovanie pamäte, akými sú napr. krížovky, známa hra „meno, mesto, zviera, vec“, čítanie a následné zopakovanie textu, nákup potravín v obchode bez nákupného zoznamu a iné.