Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny poradca pre Sociálne centrum Humenné

pridal: charita | dátum: 9. decembra 2021 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny poradca pre Sociálne centrum Humenné (1 osoba), miesto výkonu: Sociálne centrum Humenné so sídlom ul. Štefánikova 29, 066 01 Humenné.

Čo nutne požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa – odbor sociálna práca,
 • 1-ročná prax v odbore,
 • rozhľad v sociálnych službách a sociálnom systéme pomoci,
 • vzťah k práci s jednotlivcami a rodinami v núdzi, ambulantne aj v teréne,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
 • vodičský preukaz – aktívny vodič,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet).

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok s predpokladaným nástupom 1.1.2022,
 • základná mzda: 762 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • duchovnú podporu a sociálny program.

Výberové konanie – sociálny poradca, Sociálne centrum Humenné

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – SC Humenné“ najneskôr do 26.12.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.