Aktuality

Čo máme nové?

Prijímatelia Domu sv. Júdu Tadeáša navštívili Košice

pridal: charita | dátum: 12. augusta 2022 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Dospeláci z Domu sv. Júdu Tadeáša podnikli výlet do Botanickej záhrady v Košiciach. Už cesta autobusom do Košíc bola veselá, prijímatelia si počas nej spievali svoje obľúbené ľudové piesne. Okrem návštevy botanickej záhrady neobišli ani hlavnú ulicu Košíc, kde sa mohli posilniť obedom v reštaurácii. Následne zavítali aj do najväčšej dominanty mesta, do Dómu sv. Alžbety. Spoločne si prezreli interiér tohto kostola a pomodlili sa krátku modlitbu.

Prijímatelia boli plní zážitkov, cestou naspäť domov sa zdieľali a rozprávali o tom, čo všetko videli. Počas celého dňa mali úsmev na tvári a tešili sa, že zažili niečo nové.

Výlet sa mohol zrealizovať aj vďaka podpore Mesta Humenné, ktoré prispelo dotáciou na dopravu.